Služby

PLOŠNÉ ASISTENČNÍ SLUŽBY ceník

Plošné asistenční služby se mohou poskytovat jen v Senior Parku Medlov v bytech č. 526 - č. 540).

Za plošné asistenčních služby se obecně považují takové služby, které poskytovatel poskytuje stejným nákladem a rozsahem bez ohledu na počet Oprávněných s právem jejich čerpání.

Za plošné asistenční služby se dále považují služby, z jejichž čerpání či užívání nelze Oprávněného vydělit.

Plošnými asistenčními službami se rozumí:

ADRESNÉ ASISTENČNÍ SLUŽBY ceník

Za adresné asistenčních služby se obecně považují takové služby, které poskytovatel poskytuje rostoucím nákladem a rozsahem se zvyšujícím se počtem Oprávněných s právem jejich čerpání.

Za adresné asistenční služby se dále považují služby poskytované adresně, tedy konkrétnímu Oprávněnému.

Adresnými asistenčními službami se rozumí plošné asistenční služby v celém rozsahu a dále:

KOMFORTNÍ ASISTENČNÍ SLUŽBY ceník

Za komfortní asistenčních služby se obecně považují takové služby, které poskytovatel poskytuje za účelem maximalizace pohodlí Oprávněného.

Komfortními asistenčními službami se rozumí plošné asistenční služby v celém rozsahu, adresné asistenční služby v celém rozsahu a dále:

DOPLŇKOVÉ ASISTENČNÍ SLUŽBY

Doplňkové asistenční služby – jsou poskytovány zájemcům podle jejich individuálních požadavků a přání a to maximálně v rozsahu oprávnění k jejich poskytování.

SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Sociální služby – jsou poskytovány zájemcům podle jejich individuálních požadavků a potřeb a to v rozsahu smluvního ujednání a podle ceníku vybraného poskytovatele.

SLUŽBY DOMÁCÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Služby domácí péče – jsou poskytovány zájemcům podle jejich individuálních požadavků a potřeb a to v rozsahu smluvního ujednání a podle ceníku vybraného poskytovatele.

DOVOZ OBĚDŮ

Dovoz obědů – je poskytován zájemcům podle jejich individuálních požadavků a potřeb a to v rozsahu smluvního ujednání a podle ceníku vybraného dovozce.