Služby

Asistenční služby lze čerpat v pracovní dny od 8:00 do 16:30 hod. Některé z nich se poskytují ve spolupráci s rodinou, která uživatele navštěvuje. Jejich čerpáním uživatel potvrzuje, že není osobou v nepříznivé sociální situaci.

Podrobně s právem čerpání jednotlivých asistenčních služeb, s uvedením jejich rozsahu, podmínek a pravidel poskytování, budoucího uživatele seznamujeme při kontaktních návštěvách. 

ADRESNÉ ASISTENČNÍ SLUŽBY ceník

DOPLŇKOVÉ ASISTENČNÍ SLUŽBY

Doplňkové asistenční služby – jsou poskytovány zájemcům podle jejich individuálních požadavků a přání a to maximálně v rozsahu oprávnění k jejich poskytování.

SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Sociální služby – jsou poskytovány zájemcům podle jejich individuálních požadavků a potřeb a to v rozsahu smluvního ujednání a podle ceníku vybraného poskytovatele. Poskytovatel asistenčních služeb v SENIOR PARCÍCH sociální služby NEPOSKYTUJE, ale může je zprostředkovat u terénní pečovatelské služby (dle dostupnosti jejich kapacity).

SLUŽBY DOMÁCÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Služby domácí péče – jsou poskytovány zájemcům podle jejich individuálních požadavků a potřeb a to v rozsahu smluvního ujednání a podle ceníku vybraného poskytovatele.

DOVOZ OBĚDŮ

Dovoz obědů – je poskytován zájemcům podle jejich individuálních požadavků a potřeb a to v rozsahu smluvního ujednání a podle ceníku vybraného dovozce.