I v této době k nám přicházejí bydlet noví obyvatelé