Sedmý areál v Hlušovicích u Olomouce

Rozšiřování sítě Senior Parků pokračuje v Olomouckém kraji. Připravuje se projektová dokumentace pro sedmý Senior Park v obci Hlušovice, která leží v hanácké rovině asi 5 km severně od krajského města Olomouc, v nadmořské výšce 218 m n.m. Počet obyvatel k 31. 12. 2014 je 838.

Vzhledem ke geografickým, přírodním, dopravním a omezujícím podmínkám v důsledku ochranných pásem vodních zdrojů bylo rozhodnuto orientovat rozvoj obce především jako obytného sídla s kvalitním životním prostředím s pouze omezenou řemeslnou výrobou v bývalém středisku zemědělské výroby. Obec využívá svého výhodného dopravního spojení a blízkosti velkých sídel, zejména města Olomouce pro zaměstnávání svých obyvatel. Územní rozvoj obce pro 1000 – 1500 obyvatel je navržen v pásu od železniční trati až po potok Trusovický, na rozhraní intenzivně zemědělsky obdělávaných pozemků severně od obce a luk a lesa v ochranném pásmu vodních zdrojů jižně od obce.

Probíhá zde intenzivní výstavba rodinných domů, obec se rychle rozšiřuje a počet obyvatel stoupá.

V obci funguje Mateřská škola. Žáci dojíždí do základních škol v Bohuňovicích a Olomouci. Je zde obecní Společenský dům využívaný pro místní kulturní a společenské záležitosti. Pronajímá se také pro soukromé společenské události. Občanům k dispozici je také obecní knihovna. Obec zajistila možnost připojení občanů k bezdrátovému internetu. V provozu je filiální kostel sv. Petra a Pavla, který náleží do bohuňovické farnosti.V obci byl vybudován nový sportovní areál s volejbalovým a fotbalovým hřištěm a s tenisovým kurtem. Pro pořádání větších společenských akcí je vybaven podiem, lavicemi a stoly.