Standardy

STANDARDNÍ PROVEDENÍ DOMU

 

 1. STAVEBNÍ KONSTRUKCE

Základy

Základové pasy z betonu tř. C 12/15. Nadezdívky základových pasů – 2

řady tvárnic ztraceného bednění tl. 250 a 300 mm, u garáže tl. 250 mm,

v. 250 mm, zalité betonem, vyztužených ocelí.

Svislé konstrukce

 

Obvodové zdi – tvárnice PORFIX tl. 300 a 250 mm. Vnitřní nenosné stěny příčkovky PORFIX tl. 100 a 150 mm. Překlady nad prosklenými dvorními stěnami obytných místností jsou součástí žel. bet. věnce, který roznese zatížení do příčných nosných stěn.

Stropní konstrukce

Z hraněného řeziva – pultová střecha s plnoplošným dř. záklopem z desek. Sádrokartonový podhled (RD) / pohledový podhled z palubek (Garáž + zastřešené stání os. auta)

Fasáda

Tvárnice PORFIX + tepelná izolace fasády v tl. 150 mm.

Skladba dle směrnic ETICS Therm standard za dodržení nejvyššího standardu daného systému pro rodinné a bytové domy.

Komín

Příprava pro komín

 

 1. STŘEŠNÍ KONSTRUKCE

Střecha

Pultová střecha s krytinou z asfaltových pásů s vrchním posypem.

Prostupy komínu a odvětrání instalací.

Tepelná izolace mezi a pod krokvemi z minerální vaty λ=0,035.

V částech střechy bez tepelné izolace (přesahy, průjezd) budou dřevěné prvky přiznané, ohoblované a esteticky pohledové)

Zateplená střecha

s nízkým spádem

 

Natavený asfaltový pás pro střešní izolace s minerálním posypem.

Mechanicky / samolepící asfaltový pás podkladní

             -     dřevěné desky (záklop) 24 mm, nehoblované, impregnované

             -     větraná vzduch. mezera

             -     dř. konstrukce střechy – krokev

             -     TI z min. vaty tl. 260 mm mezi krokve

             -     TI z min. vaty tl. 80 mm pod krokve

             -     parozábrana

             -     SDK podhled (dle volby s architektonickým nasvícením)

 

Nezateplená

střecha

s nízkým spádem

Natavený asfaltový pás pro střešní izolace s minerálním posypem.

Mechanicky / samolepící asfaltový pás podkladní

             -     hoblované lakované palubky tl.19 mm

             -     hoblované krokve (SMRK) + bezbarvý impregnační nátěr

 

Krov

Dřevěný vázaný krov klasické konstrukce.

Střešní plášť

Dvouvrstvá izolace z asfaltových pásů dle ověřené konstrukční metodiky stavebního katalogu DEK – skladby konstrukcí střech pro rodinné a bytové domy. ST.2004A

Klempířské výrobky

Systémové výrobky se zárukou 10let od výrobce. Barva antracit / černá.

 

 1. ZÁMEČNICKÉ KONSTRUKCE

Sloupy na terase

Ocelové sloupy pro podporu střešní vaznice v místě teras na zahradě z požárního hlediska vyměněny za původní méně vhodné dřevěné sloupy.

Ocel s protikorozní úpravou a vypalovaným lakem v odstínu antracit.

 

 

 1. PODLAHY

Zateplená podlaha na terénu

 

- nášlapná vrstva 5 až 20 mm (vinyl/dlažba)

- anhydrid 50 - 60 mm

- rozvody podlahového topení

- separační lepenka nebo PE fólie

- tepelná izolace 50+60 mm podlahová EPS 150

- izolace proti radonu a zemní vlhkosti (asf. pás 4 mm)

- železobetonová deska 100 mm (Kari síť 6/100x100 mm)

- vyrovnávací a roznášecí štěrkopískový násyp min. 150 mm

- betonový recyklát, hutněný po 200 mm vrstvách

- zhutněná zemní pláň

 

Nezateplená podlaha na terénu (garáž)

- hlazená betonová podlaha s vyztužením 50 - 60 mm

- izolace proti radonu a zemní vlhkosti (asf. pás 4 mm)

- železobetonová deska 100 mm (Kari síť 6/100x100 mm)

- vyrovnávací a roznášecí štěrkopískový násyp min. 150 mm

- zhutněná zemní pláň

 

Podlahy

Na podlahách bude položena jako nášlapná vrstva většinou vinyl (nebo

přírodní lino). Vzhledem k charakteru stavby lze doporučit použití marmolea

v teplém světlém odstínu nebo vinylu s dezénem světlého dřeva.

Podlahy ve vstupních prostorách a v hygienických místnostech

Vstupní prostory a místnosti hygienického vybavení budou s dlažbou a s keramickými obklady. Do komunikačních prostorů bude vhodné osadit slinutou dlažbu v syté barvě, menšího formátu. Místnosti hygienického vybavení je potom možno použít i běžné glazované obklady a dlažby, příjemně by působily třeba obklady a dlažby pískové barvy.

Výběr povrchů podlah

Do určité fáze individuální, podle výběru kupujícího.

Specifikace materiálu a místností nejpozději do konec 10/2020

Dlažba sjezdu, průjezdu

-betonová dlažba 80 mm

- kamenná drť 4/8 mm 40 mm

- kamenná drť 8/16, 11/22, 16/32) 150 mm

- štěrkopískový násyp (drť 0/32 mm) 150 mm

- případný recyklát, hutněný po 200 mm vrstvách

- zhutněná zemní pláň (30 MPa)

Dlažba pochozích ploch

- betonová dlažba 60 mm

- kamenná drť 4/8 mm 40 mm

- štěrkopískový násyp (drť 0/32 mm) 150 mm

- případný recyklát, hutněný po 200 mm vrstvách

- zhutněná zemní pláň (30 MPa)

Dlažba garáže

Hlazená betonová podlaha.

 

 1. POVRCHY STĚN

Všechny místnosti

Sádrová omítka vnitřní s povrchovou úpravou v barvě bílé, vinylový / keramický sokl v. 75 mm

Koupelna, sprchový kout

Keramický obklad v. 2000 mm. Zbylé plochy omítka s vnitřní

povrchovou úpravou v barvě bílé.

WC

Keramický obklad, v. 2000 mm. Zbylé plochy omítka s vnitřní

povrchovou úpravou v barvě bílé.

 

 1. POVRCHY STROPŮ

Místnosti domu

Sádrokartonový podhled

Koupelna, sprchový kout, WC

Sádrokartonový podhled do vlhkých prostor

Garáž + kryté stání

Palubky střešního záklopu.

 

 1. OKNA

Rámy a zasklení

 

Plast, minim. 5-ti komorový systém, izolační trojsklo, Uw 1,1 W/Km2, kování

plastové, barva antracit, přerušení tep. mostu v podlaze.

 

Stínění

Vnitřní žaluzie, řetízkové. – barva antracit

Venkovní žaluzie ocelové s lakováním (elektronické ovl. / ruční) se zámky

Alternativně v rámci nadstandardu prostřednictvím KZ dodávka externích

žaluzií s elektrickým ovládáním přes celou šířku oken.

Parapetní desky

Vnitřní parapety PVC – barva Antracit

Venkovní parapety pozink – lak Antracit + plast krytky

 

 1. DVEŘE

Vchodové dveře

Plastové, minim. 5-ti komorový systém, Uw 1,1 W/Km2, kování plastové, barva antracit, přerušen tepelný most, FAB zámek

 

Interiérové dveře vč. kování

Obložkové zárubně včetně dveří, typizované kování klika, WC klika u WC a koupelny (bez zámku s otočným zavíráním uvnitř) v ceně do 6000 Kč/ks bez DPH

Posuvné vnitřní dveře

V řešení

Vchodové dveře do garáže

Plastové, kování plastové, barva antracit, prahový profil s přerušeným tepelným mostem, FAB zámek

Brána a branka

Prkenná výplň v ocelovém žárově pozinkovaném rámu. Prkna smrková, světlá lazura.

Ocel konstrukce – pozink bez vypalovacího barevného laku.

 

 1. DALŠÍ SPECIFIKA DOMU

 

 1. ELEKTROINSTALACE

Silnoproud

 

Vypínače a zásuvky

https://nizke-napeti.cz.abb.com/designy/solo

Svítidla

Vnitřní osvětlovací tělesa nejsou součástí standardu. Veškeré osvětlení v poloze vývodů pro montáž svítidel.

Kuchyňský kout

Příprava pro montáž kuchyňské linky – pro připojení elektrické varné desky, trouby, umístění obslužných zásuvek. V rámci klientských změn lze do určité fáze měnit polohu.

Ochrana před bleskem

Jímací a svodná soustava z materiálu FeZn

Slaboproud

Není součástí dodávky.

Zvonek

Umístění tlačítka u vstupních dveří domu.

Příjem TV signálu

Příprava

Inteligentní domácnost

Není součástí standardního vybavení. V rámci nadstandardu příprava na bezproblémovou instalaci/nebo dodání bezdrátového systému s možností ovládání (teploty, osvětlení, žaluzie…)

 

 1. VYTÁPĚNÍ

Krbová vložka

Není součástí dodávky, příprava pro instalaci krbu

Tepelné čerpadlo

Tepelné čerpadlo s možnou funkcí klimatizace.

Podlahové vytápění

Zdroj vytápění – tepelné čerpadlo.

Koupelna

Otopný elektrický žebřík ve dvou koupelnách

 

 1. VZDUCHOTECHNIKA

Kuchyňský kout

Kuchyňský kout není součástí standardní dodávky. Příprava pro instalaci digestoře

Koupelny, WC

Nucené větrání pouze v místnostech, kde není zajištěno přirozené větrání. Odvod vzduchu ventilátory a potrubím nad střechou objektu

Chlazení, Klimatizace

Stavební příprava na instalaci klimatizačních jednotek.

Rekuperace

Není součástí dodávky.

 

 1. KOUPELNY: ZAŘÍZOVACÍ PŘEMĚTY –

 

Obklady

Dodávka v ceně 400 Kč/m² bez DPH včetně spárovací hmoty od společnosti SIKO Koupelny, Richter&Frenzel, Koupelny Ptáček, nutno vybrat do konce 10/2020. Obklady do výšky minim. 2 m, zbylé plochy omítka vnitřní s povrchovou úpravou v barvě bílé.

Dlažby

Dodávka v ceně 400 Kč/m² bez DPH včetně spárovací hmoty od společnosti SIKO Koupelny, Richter&Frenzel, Koupelny Ptáček.

Osvětlení

V koupelnách a na WC bodová svítidla v sádrokartonovém podhledu. Veškeré osvětlení v poloze vývodů pro montáž svítidel.

Umyvadla

https://www.siko.cz/umyvadlo-na-desku-glacera-vallone-49x30-cm-bez-prepadu-va4930/p/VA4930

Umývátka

https://www.siko.cz/umyvatko-glacera-bigio-50x25-cm-otvor-pro-baterii-vpravo-bg5025p/p/BG5025P

Baterie

https://www.siko.cz/vysoka-umyvadlova-baterie-optima-sofie-bez-vypusti-chrom-so085/p/SO085 -

https://www.siko.cz/vanova-baterie-optima-sofie-bez-sprchoveho-setu-150-mm-chrom-so022/p/SO022 -

Sprchový set

https://www.siko.cz/sprchova-baterie-optima-sofie-vcetne-podomitkoveho-telesa-chrom-so010/p/SO010

https://www.siko.cz/sprchove-rameno-optima-na-stenu-chrom-opb007/p/OPB007

Sprchová hlava není součástí dodávky.

Sprchový žlab

https://www.siko.cz/rost-alcaplast-95-cm-nerez-lesk-lines-route-950l/p/ROUTE-950L

Vany

https://www.siko.cz/obdelnikova-vana-laguna-nora-plus-180x80-cm-akrylat-no1800plus/p/NO1800PLUS

Sprchové dveře

Standartní provedení

Sprchová zástěna

Není součástí dodávky

WC

https://www.siko.cz/wc-zavesne-glacera-havana-zadni-odpad-ha010/p/HA010

Závěsné sedátko WC

https://www.siko.cz/wc-sedatko-softclose-glacera-havana-ha030s/p/HA030S

Otopný žebřík

https://www.siko.cz/radiator-elektricky-anima-marcus-111-8x60-cm-chrom-mae6001118cr/p/MAE6001118CR

 

Příprava teplé užitkové vody

200 l kombinovaný akumulační zásobník

 

 1. PŘÍPOJKY

 

Vodovod

Objekt bude napojen na veřejný vodovod, vodoměrná šachta umístěna před objektem

Kanalizace

Objekt bude napojen na veřejnou kanalizační síť, revizní šachta je umístněna před objektem

NN

Přípojka na veřejnou síť NN , sestava šedých skříní elektro a plyn (elektroměrová a přípojkové) v nikách na uliční fasádě objektu.

Plynovod

Není součástí dodávky

Nakládání s dešťovou vodou

Na pozemku bude umístěna akumulační nádrž o objemu cca 4m³ (využívaná na závlahu zahrady) s přepadem do vsaku či kanalizace

 

 1. ZAHRADA

Úprava zahrady

Upravená, zarovnaná plocha s rozprostřenou ornicí, bez výsadby.

Venkovní kohout

Nezámrzný kohout

Venkovní zásuvka

Na fasádě bude umístěna venkovní zásuvka 230 V

Oplocení

Pletivové oplocení z ocelových sloupků průměr 38 mm a poplastovaného pletiva v. 1500 mm v zelené barvě včetně vstupní branky a brány

Dlažba sjezdu a průjezdu

betonová dlažba 200x100x80mm, barva přírodní

Ostatní zpevněné pochozí plochy (před RD a okolo)

betonová dlažba 200x100x40mm barva přírodní, okapový chodníček – oblázkový

Přístupový chodník

Dlažba zámková tl. 40 mm

Bazén

Není součástí dodávky

Brána a branka

Vjezdová brána, příprava na elektropohon

 

 1. PARKOVACÍ STÁNÍ – kryté stání

 

 

Podlaha v přístřešku

betonová dlažba 200x100x60 mm

 

Garáž

Zděná garáž na betonové základové pasy, s plochou střechou.

Podlaha v garáži

Betonová hlazená podlaha tl. 50 – 60 mm

 

Okno v garáži

Plastové okno, izolační dvojsklo, kování plastové, barva antracit

Garážová vrata

Ocelové, kování plastové, barva antracit, zámek, elektricky ovládána.

 

 

 1. SOUPIS VÝROBKŮ A ZAŘÍZENÍ NEOBSAŽENÝCH V STANDARTNÍM ROZSAHU DÍLA

- Kuchyňská linka vč. dřezu, digestoř včetně napojení, dřezová baterie, kuchyňské spotřebiče

- Obklad za kuchyňskou linkou

- Vestavěné skříně apod.

- Vnitřní stínění

- Zřízení telefonní stanice a dodání telefonního přístroje, zřízení datové služby a kabelové TV

- Svítidla a jejich zapojení

- Rekuperace

- Klimatizační jednotky

- Další ve smluvních dokumentech nespecifikované dodávky, zařízení a výrobky

 

Investor si vyhrazuje právo na změnu výrobku ve stejné nebo vyšší kvalitativní úrovni.

Odesláním potvrzuji, že beru na vědomí zpracování poskytnutých osobních údajů a že jsem se seznámil/a se Zásadami zpracování a ochrany osobních údajů