Standardy

STANDARDNÍ PROVEDENÍ NOVOSTAVBY RODINNÉHO DOMU

v rámci stavební akce „6 RD Prostřední Louky Hlušovice“

 

800-1.ZEMNÍ PRÁCE

800-18 POVRCHOVÉ ÚPRAVY

TERÉNU

- Hrubé terénní úpravy a konečné terénní úpravy spočívají ve srovnání terénu a rozprostření ornice

- Součástí standardního provedení domu (dále jen „SPD“) není:

 • Jemné terénní úpravy vč. planýrování, hrabání, válcování, hutnění, prosetí zemin a osetí travním semenem
 • Odvodnění / drenáž pozemku

 

801-1.Běžné stavební práce

801-2 ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE

- Podloží základové spáry zhutněno a začištění základové spáry;

- Základové pásy jsou š. 400–600 mm, v. 300–400 mm z betonu tř. C 12/15 a doplněné o betonářskou výztuž;

- Nadezdívky základových pásů jsou ze ztraceného bednění tl. 250 a 300 mm, zalité betonem tř. C 12/15 a doplněné o betonářskou výztuž;

- Základové desky jsou v. 80–100 mm z betonu tř. C 12/15 a doplněné o betonářskou výztuž;

- Podloží základové desky je tvořené ze zhutněné vrstvy DK fr. 0/63 v tl. min. 150 mm.

801-3 SVISLÉ a KOMPLETNÍ KONSTRUKCE

 

- Nosné stěny jsou zhotoveny z pórobetonových tvárnic PORFIX tl. 250 a 300 mm (mezi jednotlivými RD bude dilatační spára tl. 30–50 mm);

- Nenosné stěny jsou zhotoveny z pórobetonových příčkových tvárnic

PORFIX tl. 100 a 150 mm;

- Komín není součástí dodávky – je zhotovená příprava pro dodatečné osazení komínového tělesa.

801-4 VODOROVNÉ KONSTRUKCE

- Stropní konstrukce je zároveň střešní konstrukcí (střecha s nízkým spádem) a je řešená jako pultová střecha z hraněného řeziva s celoplošným dřevěným záklopem z prken tl. 24 mm (v pohledové části ze smrkových palubek tl. 15 mm) v níže uvedené skladbě:

 • Sádrokartonový podhled tl. 12,5 mm vč. nosné konstrukce a parozábrany (v místnostech se zvýšenou vlhkostí montovány sádrokartonové desky se zvýšenou odolností proti vlhkému prostředí – zelené tabule sádrokartonu). Některé místnosti budou mít v sádrokartonovém podhledu kastlík s LED osvětlením
 • Tepelná izolace ze skelné vlny tl. 300 mm / nosná konstrukce střešní konstrukce – krokve v. 260 mm
 • Celoplošný dřevěný záklop tl. 24 mm – prkna / tl. 19 mm – hoblované palubky
 • Hydroizolační vrstva tvořena ze samolepícího mechanického pásu a asfaltového pásu pro střešní izolace s hrubozrnným břidličným posypem, který je nataven (viz oddíl 801-711)
 • Součástí jsou také prostupy – odvětrání instalací a příprava komínu
 • POZN.: V částech střechy bez tepelné izolace (přesahy nad terasou, parkovací stání) budou dřevěné prvky přiznané, ohoblované a esteticky pohledové. Všechny prvky jsou chráněny proti škůdcům a dřevokazným houbám bezbarvým penetračním nátěrem;

- Nosné překlady nad velkými prosklenými částmi objektu jsou tvořeny nosnými válcovanými ocelovými profily, které jsou součástí železobetonového věnce. Ostatní překlady jsou ze systémových prvků výrobce PORFIX;

- Nenosné překlady v nenosných stěnách jsou tvořeny z ocelových profilů tvaru L, do kterých je vsazena pórobetonová tvárnice výrobce PORFIX;

- Věnec objektu je tvořen z pórobetonového profilu tvaru U, do kterého je vložena betonářská výztuž a celý věnec je zalitý betonem tř. C 20/25;

- Zpevněné venkovní plochy jsou tvořeny z těchto konstrukčních vrstev:

 • Zhutněná zemní pláň
 • Geotextílie oddělující zemní pláň a konstrukční vrstvy zpevněných ploch
 • Zhutněná vrstva DK fr. 0/63 v tl. min. 150 mm
 • Zhutněná vrstva DK fr. 4/8 v tl. min. 30 mm
 • Betonová dlažba tl. 60 mm (kryté parkovací stání a terasa RD je navržená z betonové dlažby výrobce Presbeton Darea v barvě hnědé a přístup ke garáži společně se sjezdem na komunikaci ul. Jezerní je navržená z betonové dlažby výrobce Presbeton Holland v barvě přírodní)
 • Betonové zahradní obrubníky tl. 50 mm a v. 200 mm v barvě přírodní a černá.

801-6 ÚPRAVY POVRCHŮ, PODLAHY

- Vnitřní úpravy povrchů jsou navrženy ze sádrové omítky, kde ve styku s podlahou bude osazený soklík z keramické dlažby nebo vinylu. V místnostech s vyšším výskytem vlhkosti (koupelny, WC) a ve vstupních prostorách RD je navržený keramický obklad v celé výšce místnosti (rektifikovaný obklad v šedé barvě o rozměru 29,7x59,5 a tl. 9,0 mm s matným povrchem zn. Fineza Modern grigio)

- Úpravy povrchů venkovní jsou tvořeny zateplenou fasádou, která je složeny z těchto vrstev:

 • Polystyren EPS 70F tl. 150 mm
 • Lepící stěrkovací směs / tmel s vloženou vyztužující skelnou síťkou (tzv. perlinka)
 • Penetrační probarvený nátěr
 • Silikonová probarvená omítka v barvě bílá se zrnem tl. 1,5 mm

- Podlahové konstrukce v RD jsou navrženy v této skladbě

 • Základová deska v. 80–100 mm z betonu tř. C 12/15 a doplněné o betonářskou výztuž
 • Hydroizolační vrstva tvořící penetrační nátěr a natavený asfaltový pás s posypem (viz oddíl 801-711)
 • Tepelně izolační vrstva tl. 100–120 mm z podlahového polystyrenu EPS 100 (viz oddíl 801-713)
 • Separační vrstva tvořena z lepenky nebo PE fólie
 • Strojový cementový hlazený potěr s podlahovým teplovodním vytápěním v tl. 40-60 mm
 • Nášlapná vrstva – Vinylová podlaha (vinyl se zámkovým systémem o celkové tl. min. 5,0 mm a tloušťkou nášlapné vrstvy min. 0,4 mm v teplých odstínech s dezénem světlého dřeva) / keramická dlažba kladená do lepícího tmelu (Mrazuvzdorná a rektifikovaná dlažba v hnědí barvě v betonovém designu o rozměru 59,8x59,8 cm a tloušťce 10 mm s matným povrchem. S malými rozdíly v odstínu barev, struktury povrchu a kresby. Dlažba zn. Rako extra hnědošedá 60x60 cm). Nášlapná vrstva bude po obvodu místnosti opatřena soklíkem.

- Podlahové konstrukce v garáži jsou navrženy v této skladbě

 • Základová deska v. 80–100 mm z betonu tř. C 12/15 a doplněné o betonářskou výztuž
 • Hydroizolační vrstva tvořící penetrační nátěr a natavený asfaltový pás s posypem
 • Strojový cementový hlazený potěr v tl. 40-60 mm

- Výplně otvorů:

 • Okna jsou navrženy z plastových 5-ti komorových profilů Kommerling v oboustranné barvě Anhtrazigrau s izolačním trojsklem Ug=0,6 W*m-1/K, které budou montovány tzv. na pěnu s nízkým bezbariérovým prahem v. max. 20 mm. Kování výplní otvorů budou ve stříbrné barvě.
 • Vnitřní parapety jsou navrženy plastové v barvě Anthrazigrau s plastovými krytkami
 • Venkovní parapety jsou z pozinkovaného plechu v barvě Anthrazigrau s plastovými krytkami
 • Stínění bude použito na velkých prosklených výplních otvorů a je navrženo od výrobce JACKODESIGN a.s. - typ stínících žaluzií Z90 (lamely hliníkové v barvě RAL 7016, tvaru Z v podomítkovém provedení a s elektrickým motorem typu Somfy J4 RTS, ovládání na DO). Ostatní malé prosklené plochy výplní otvorů nebudou stíněny;
 • Vchodové dveře (Ud=1,1 W*m-1/K) do RD jsou navrženy jako otevíravé dovnitř pravé. Křídlo je rozděleno svislým sloupkem o šířce 84 mm. V levé části je výplň z trojskla matelux, v pravé části je výplň hladká PUR deska. Kování je klika-koule, úzký štítek v barvě stříbrné, FAB zámek.
 • Vchodové dveře (Ud=1,1 W*m-1/K) do garáže jsou navrženy jako otevíravé dovnitř levé. V křídle je plná výplň hladká PUR deska. Kování je klika-klika, úzký štítek v barvě stříbrné, FAB zámek.
 • Garážová vrata jsou navržená od výrobce TRIDO, s.r.o. se širokým lamelami (celkem 4 ks) v barvě RAL 7016 a s elektrickým pohonem Aperto A550L
 • Vnitřní dveře jsou navrženy od výrobce interiérových dveří VLTAVÍN DOOR, s.r.o. (PRIMA DVEŘE) typu Prima Basic HQ 10 plné DTD. Povrch dveří je v úpravě lamino HCPL a dekor dveří ultra šedá tmavá. Kování dveří je navrženo v klasickém provedení.

- Součástí SPD není:

 • Obklad za kuchyňskou linkou

801-711 IZOLACE PROTI VODĚ

- Spodní voda – Hydroizolační souvrství se skládá z těchto vrstev:

 • Penetrační asfaltový nátěr nanesený na základovou desku
 • Natavený izolační pás z SBS modifikovaného asfaltu o tl. 4,0 mm s jemnozrnným minerálním posypem, který se používá jako protiradonová izolace
 • POZN.: Hydroizolační vrstva je vytažená ve svislé rovině min. 300 mm nad nivelitu základové desky;

- Dešťová voda – Hydroizolační souvrství se skládá z těchto vrstev:

 • Samolepící podkladní pás z SBS modifikovaného asfaltu
 • Natavený izolační pás z SBS modifikovaného asfaltu o tl. 4,2 mm s hrubozrnným břidličným posypem

801-713 IZOLACE TEPELNÉ

- Vodorovná konstrukce:

 • Podlahová konstrukce – Tepelně izolační vrstva tl. 100–120 mm ze stabilně tepelných izolačních desek z pěnového podlahového polystyrenu EPS 100 (součinitel tepelné vodivosti 0,037 W*m-1/K)
 • Střešní konstrukce – Izolační pásy vyrobené s použitím skelné vlny kladené ve třech vrstvách (140 + 120 + 40 mm) v celkové vrstvě tl. 300 mm (součinitel tepelné vodivosti 0,035 W*m-1/K, TI Isover Evo)

- Svislá konstrukce:

 • Úpravy povrchů vnější (fasáda) – Tepelně izolační vrstva tl. 150 mm ze stabilně tepelných izolačních desek z pěnového fasádního polystyrenu EPS 70F (součinitel tepelné vodivosti 0,039 W*m-1/K)

801-721 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

- Pitná voda: Venkovní rozvod vody (vodovodní přípojka) je navržen z PE potrubí s vodoměrnou soustavou osazenou ve vodoměrné šachtě. Vodoměrná šachta vč. vodoměrné soustavy je ve vlastnictví provozovatele obecního vodovodu. Vnitřní rozvod vody v RD je navržen z PPR potrubí k jednotlivým spotřebičům.

- Odvod splaškových vod: Venkovní rozvod kanalizace (přípojka splaškové kanalizace) je navržen z PVC potrubí se zaústěním do čerpací stanice, která je napojena na tlakovou splaškovou obecní kanalizaci. Čerpací stanice vč. vnitřního vystrojení (plovák, čerpadlo apod.) jsou ve vlastnictví provozovatele obecní splaškové kanalizace. Vnitřní rozvod kanalizace v RD je navržen z PVC potrubí, které je uloženo v základové desce a z potrubí PP HT, které je uloženo ve svislých konstrukcích. Potrubí vede k jednotlivým spotřebičům.

- Odvod dešťových vod: Venkovní rozvod kanalizace (přípojka dešťové kanalizace) je navržen z PVC potrubí se zaústěním do revizní šachty, která je napojena na dešťovou obecní kanalizaci. Revizní šachta jsou ve vlastnictví provozovatele obecní dešťové kanalizace. Venkovní rozvod kanalizace bude odvádět dešťové vody ze střešní konstrukce přes lapače střešních splavenin do betonové jímky o celkovém objemu 4,0 m3 a následně přepadem do dešťové kanalizace.

- Zařizovací předměty:

 • Umyvadlo: Oválné umyvadlo na desku s keramickou zátkou Cersanit – City a Umývátko Cersanit Como 40x22 vč. sady na uchycení
 • Umyvadlová výpusť: Klik-klak umyvadlová výpusť A390
 • Umyvadlový sifon: GAUBE sifon umyvadlový kulatý 5/4'x32 v chromu vč. manžety
 • Umyvadlový ventil: VALVEX ventil 1/2'x3/8' rohový PROFF v chromu
 • Umyvadlová baterie: VALVEX baterie DALI umyvadlová vysoká a VALVEX baterie DALI umyvadlová nízká
 • Umyvadlová deska vč. příslušenství: Dolce deska pod umyvadlo 80x50x8 cm Wenge vč. pozinkované skryté konzole (pro jedno umyvadlo) a Dolce deska pod umyvadlo vč. pozinkované skryté konzole 150x50x8 cm Wenge (pro dva umyvadla)

 

 • Vana: Vana Cersanit intro 180x80 vč. podstavných nožiček
 • Vanová baterie: VALVEX baterie DALI podomítková
 • Vanová sprcha: VALVEX sprchový set VERA s třemi funkcemi trysky

 

 • WC: WC mísa Cersanit – City + JOMO Light WC Modul na zazdění + + JOMO zvukoizolační deska pro WC + JOMO tlačítko exklusive 2.0 v barvě bílé

 

 • Sprchové zástěny / dveře: Gelco pevná stěna š. 140 cm a v. 200 cm Walk-In + Gelco pevná stěny š. 30 a v. 200 cm vč. uchycení vzpěrou; Gelco dveře do niky řady One š. 80 a v. 200 cm
 • Sprchové žlaby: Alca žlab APZ23 950 MODULAR WALL + Alca mřížka ROUTE 950M nerez-lesk
 • Sprchový set: VALVEX sprchový set DIONE

 

 • Vytápění: Trubkový radiátor Oliver 600x1222 vč. hlavice LUXOR H-kus P + TV + Hlavice + chromovaný kryt a GAUBE topná tyč 600W v matném chromu

 

 • Pračka: Sifon pračkový podomítkový v chromu + VALVEX ventil 1/2'x3/4' pračkový PROFF v chromu
 • Zásobník TUV o objemu 200 l
 • Nezámrzný venkovní kohout s napojením na zahradní hadici osazeným na fasádě domu – 2x.

 

- Součástí SPD není:

 • Distribuce plynu a plynovodní přípojka vč. vnitřního rozvodu
 • Centrální systém vysávání vč. příslušenství
 • Dodávka a montáž krbové vložky vč. tělesa komínu

801-731 ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ

- Rozvod topení: Systém podlahového vytápění vedený v hlíníkoplastovém potrubí zaústěné do rozdělovače o 10 topných okruzích. Příprava na rádiové ovládání rozdělovacích hlavic (více viz oddíl M-21). Ve dvou velkých koupelnách bude pomocné vytápění pomocí trubkového radiátoru (viz oddíl 801-721).

- Topné těleso: Tepelné čerpadlo typu vzduch / voda zn. Samsung o celkovém výkonu min. 6,0 kW. Tepelné čerpadlo má funkci vytápění RD v chladném období a příp. chlazení v teplém období.

- Klimatizace: Součásti SPD je rozvod klimatizace od tepelného čerpadla po jednotlivé klimatizační jednotky v místnostech. Součástí nejsou samotné klimatizační jednotky.

- Součástí SPD není:

 • Rozvod vzduchotechniky (pouze příprava pro napojení digestoře v kuchyňské lince a nucené větrání pouze v místnostech, kde není zajištěno přirozené větrání. Odvod vzduchu ventilátory a potrubím nad střechou objektu)
 • Vnitřní jednotky klimatizace (splity)
 • Rekuperace

801-762 KONSTRUKCE TESAŘSKÉ

Viz oddíl 801-4

801-764 KONSTRUKCE KLEMPÍŘSKÉ

Kompletní klempířské konstrukce budou zhotoveny ze systémových výrobků se zárukou 10 let od výrobce KJG. Barva RAL 7016. Okapní žlaby, háky a svody budou v hranatém provedení. R.š. hranatého žlabu činí 333 mm. Svod hranatý je průměru 100 mm.

801-766 KONSTRUKCE TRUHLÁŘSKÉ

- Součástí SPD není:

 • Dodávka + montáž kuchyňské linky
 • Vestavné skříně a nábytek
 • Rekuperace

801-767 KONSTRUKCE ZÁMEČNICKÉ

- Sloupky na terase – Ocelové sloupky 100/100/3 v. cca 2750 mm pro podporu střešní vaznice v místě teras na zahradě z požárního hlediska vyměněny za původní méně vhodné dřevěné sloupy. Ocel s protikorozní úpravou a vypalovaným lakem v odstínu RAL 7016.

- Oplocení je navrženo ze ocelových sloupků Ø 38 mm, v. 1 500 mm v odstínu RAL 7016 s roztečí cca 3,0 m a osazenými vzpěrami v rozích oplocení a napnutým poplastovaným pletivem v barvě černé RAL 7016. Součástí oplocení bude jednokřídlá brána (křídlo 900 mm) a s rozebíratelným jedním polem poplastovaného pletiva pro vjezd těžké mechanizace.

- Vjezdová brána + branka – je navržena jako ocelová s protikorozní úpravou a vypalovaným lakem v odstínu RAL 7016. Nosné sloupky budou rozměrů min. 80/80 mm v. 1750 mm. Výplň brány RD bude z hoblovaného smrkového řeziva s bezbarvou povrchovou úpravou. Vjezdová brána bude ovládána elektronickým pohonem.

- Součástí SPD není:

 • Podhrabové desky nebo plotové drátěné panely

801-784 MALBY a TAPETY

-Povrchové úpravy vnitřní (omítky) a podhledové konstrukce vnitřní (sádrokartony) budou opatřeny malbou v barvě bílé (nátěr 2x).

M21 ELEKTROMONTÁŽE

- Rozvody tvoří měděné silnoproudé a slaboproudé kabely vedené pod omítkou v zasekaných drážkách svislých konstrukcí.

- Vypínače a zásuvky jsou navržené od společnosti ABB, designová řada Solo, provedení ve variantách antracitová/chromová.

- Svítidla vnitřní i vnější osvětlovací tělesa nejsou součástí standardu – pouze v koupelnách budou osazena bodová svítidla v sádrokartonovém podhledu a v sádrokartonových kastlících bude osazený LED pásek. Veškeré osvětlení v poloze vývodů pro montáž svítidel.

- Kuchyňský kout bude z hlediska elektromontáží uzpůsoben pro připojení elektrické varné desky, trouby a bude obsahovat možnost připojení na obslužné zásuvky.

- Ochrana před bleskem je zajištěna pomocí jímací a svodné soustavy z materiálu AlMgSi a FeZn.

- Zvonek je navržen v obývacím pokoji a vypínač pro zvonek je umístěný u vstupní branky.

- Příjem TV signálu a internetového připojení je možný na základě stavební připravenosti – proběhne instalace TV antén a kabelových rozvodů do jednotlivých obytných místností (tj. v obývacím pokoji a 3 pokoje). Ukončení bude ve stěně v osazené datové a TV zásuvce.

- Stavební připravenost pro rádiové ovládání hlavic rozdělovače podlahového vytápění.

- Přípojka vedení NN s osazením pojistkového a elektroměrového pilířku před RD.

- Venkovní vedení je vyvedeno na jednu elektro zásuvku 230V

- Součástí SPD není:

 • Inteligentní domácnost
 • Samotné připojení TV a internetu. Je potřeba dohoda s místním poskytovatelem.
 • Pokrytí GSM a LT signálem dané oblasti
 • Termostaty v jednotlivých místnostech (okruzích podlahového vytápění) vč. řídící jednotky
 • Elektrospotřebiče neuvedené v SPD

ON OSTATNÍ NÁKLADY

Součástí SPD není:

 • Další ve smluvních dokumentech nespecifikované dodávky, zařízení a výrobky
 • Bazén vč. příslušenství
 • Pergola / altán vč. příslušenství

 

Investor si vyhrazuje právo na změnu výrobku ve stejné nebo vyšší kvalitativní úrovni.

Odesláním potvrzuji, že beru na vědomí zpracování poskytnutých osobních údajů a že jsem se seznámil/a se Zásadami zpracování a ochrany osobních údajů