Sokoleč u Poděbrad

Ceny

Náklady za bydlení v bezbariérových bytech Senior Parku jsou součtem 2 základních položek:

1) Cena za bydlení*

  byt 2kk
(od 45 m2)
byt 1kk
(30 m2)
Užívání bytu 13 430 Kč 10 190 Kč
Plnění spojené s užíváním bytu
a nebytových prostor
   
 - záloha na dodávku vody
    a odvádění odpadních vod (osoba/měsíc)
200 Kč 200 Kč
 - ostatní plnění (osoba/měsíc) 340 Kč 340 Kč
CELKEM ZA BYDLENÍ 13 970 Kč  10 730 Kč

2) Cena za služby*

  1 osoba v bytě 2 osoby v bytě
Adresné asistenční služby 4 270,00 Kč 8 540,00 Kč
Doplňkové služby (dle požadavků) Individuální ceník Individuální ceník

Podle velikosti bytu, druhu asistenčních služeb a počtu osob, které byt užívají, jsou nejnižší celkové náklady za bydlení a služby 15 000,00 Kč (byt 1kk, 1 osoba, adresné asistenční služby) a nejvyšší 23 050,00 Kč (byt 2kk, 2 osoby, adresné asistenční služby).

Zde se můžete seznámit s poskytovanými asistenčními službami

*Cena za bydlení a cena za služby nezahrnuje:

  • cenu za dodávku elektřiny do domácnosti (samostatná smlouva s dodavatelem el. energie, záloha cca 1 500,00 Kč/měs)
  • cenu za případné poskytování sociálních služeb (samostatná smlouva s poskytovatelem terénních sociálních služeb)
  • cenu za případnou dovážku obědů (cena dodavatele)
  • cenu za případné poskytování domácí (zdravotní) péče dle doporučení praktického lékaře (samostatná smlouva s poskytovatelem domácí péče)