Hlušovice u Olomouce

Ceny

Náklady za bydlení v bezbariérových bytech Senior Parku jsou součtem 2 základních položek:

1) Cena za bydlení* 

  byt 2+kk
(do 50,2 m2)
garsoniera
(26,5 m2)
Užívání bytu do 6 777 Kč 3 580 Kč
Plnění spojené s užíváním bytu
a nebytových prostor
   
 - záloha na dodávku vody (osoba/měsíc) 100 Kč 100 Kč
 - ostatní plnění (osoba/měsíc) 340 Kč 340 Kč
CELKEM ZA BYDLENÍ do 7 217 Kč 4 020 Kč

2) Cena za služby* 

  1 osoba v bytě 2 osoby v bytě
Adresné asistenční služby 8 720,00 Kč 11 440,00 Kč
Doplňkové služby (dle požadavků) Individuální ceník Individuální ceník

Podle velikosti bytu, druhu asistenčních služeb a počtu osob, které byt užívají, jsou nejnižší celkové náklady za bydlení a služby 12 740,00 Kč (byt 1kk, 1 osoba, adresné asistenční služby) a nejvyšší 19 097,00 Kč (byt 2kk, 2 osoby, adresné asistenční služby).

Zde se můžete seznámit s poskytovanými asistenčními službami

*Cena za bydlení a cena za služby nezahrnuje:

  • cenu za dodávku elektřiny do domácnosti (samostatná smlouva s dodavatelem el. energie, záloha cca 1 000,00 Kč/měs)
  • cenu za dodávku tepla do domácnosti (tepelné čerpadlo, záloha cca 650,00 Kč/měs, vyúčtovává se)
  • cenu za stočné (samostatná smlouva s obcí Hlušovice), 1 500 Kč ročně
  • cenu za případné poskytování sociálních služeb (samostatná smlouva s poskytovatelem terénních sociálních služeb)
  • cenu za případnou dovážku obědů (cena dodavatele)
  • cenu za případné poskytování domácí (zdravotní) péče dle doporučení praktického lékaře (samostatná smlouva s poskytovatelem domácí péče)