Hlušovice u Olomouce

Ceny

Podle velikosti bytu, druhu asistenčních služeb a počtu osob, které byt užívají, jsou nejnižší celkové náklady za bydlení a služby 15 353,00 Kč (byt 1kk, 1 osoba, adresné asistenční služby) a nejvyšší 22 133,00 Kč (byt 2kk, 2 osoby, adresné asistenční služby).

1) Cena za bydlení a služby (měsíčně)

  byt 2kk/1 osoba
(od 45 m2)
byt 2kk/2 osoby
(od 45 m2)
byt 1kk/1 osoba
(30 m2)
Užívání bytu a právo čerpání adresných asistenčních služeb  15 837 Kč  20 377 Kč 14 250 Kč
Plnění spojené s užíváním bytu a společných prostor       
 - dodávka vody (záloha) 100 Kč  200 Kč 100 Kč
 - dodávka tepla (záloha) 850 Kč  850 Kč 650 Kč
 - ostatní nezbytné služby (paušál) 353 Kč  706 Kč 353 Kč
CELKEM ZA BYDLENÍ A SLUŽBY  17 140 Kč 22 133 Kč  15 353 Kč
Doplňkové služby (dle požadavků) Individuální ceník Individuální ceník Individuální ceník

Pozn.: Nastavená opatření proti šíření nákazy Covid-19 dodržujeme poctivě a obavy o své zdraví při přestěhování mít nemusíte. Se všemi opatřeními, která, jak se ukazuje fungují, Vás rádi seznámíme při prohlídce areálu, ať už osobní, nebo pomocí telekomunikačních prostředků.

Zde se můžete seznámit s poskytovanými asistenčními službami

*Cena za bydlení a cena za služby nezahrnuje:

  • cenu za dodávku elektřiny do domácnosti (samostatná smlouva s dodavatelem el. energie, záloha cca 1 000,00 Kč/měs)
  • cenu za stočné (samostatná smlouva s obcí Hlušovice), 1 500 Kč ročně
  • roční poplatek za odvoz komunálního odpadu
  • cenu za případné poskytování sociálních služeb (samostatná smlouva s poskytovatelem terénních sociálních služeb)
  • cenu za případnou dovážku obědů (cena dodavatele)
  • cenu za případné poskytování domácí (zdravotní) péče dle doporučení praktického lékaře (samostatná smlouva s poskytovatelem domácí péče)