Hrádek nad Nisou

Ceny

Podle velikosti bytu, druhu asistenčních služeb a počtu osob, které byt užívají, jsou nejnižší celkové náklady za bydlení a služby 18 763 Kč (byt 1kk, 1 osoba, adresné asistenční služby) a nejvyšší 23 337 Kč (byt 2kk, 2 osoby, adresné asistenční služby).

1) Cena za bydlení a služby (měsíčně)

  byt 2kk/1 osoba
(od 45 m2)
byt 2kk/2 osoby
(od 45 m2)
byt 1kk/1 osoba
(30 m2)
Užívání bytu a právo čerpání adresných asistenčních služeb 18 496 Kč  22 040 Kč 18 065 Kč
Plnění spojené s užíváním bytu a společných prostor       
 - dodávka vody a odvádění odpadních vod (záloha) 250 Kč  400 Kč 250 Kč
 - ostatní nezbytné služby (paušál) 448 Kč  896 Kč 448 Kč
CELKEM ZA BYDLENÍ A SLUŽBY  19 194 Kč 23 337 Kč  18 763 Kč
Doplňkové služby (dle požadavků) Individuální ceník Individuální ceník Individuální ceník

Pozn.: Lze čerpat PŘÍSPĚVEK NA BYDLENÍ. Někteří naši obyvatelé pobírají až 10 000 Kč příspěvku na bydlení.

Převzato ze stránek MPSV: vždy záleží na konkrétním případu žádosti o příspěvek na bydlení. Obecně lze říct, že pokud vás náklady na bydlení (nájem/podnájem, energie, vodné a stočné a podobně) stojí více než 30 % vašich čistých příjmů, můžete příspěvek čerpat. 


Zde se můžete seznámit s poskytovanými asistenčními službami

*Cena za bydlení a služby nezahrnuje:

  • cenu za dodávku elektřiny do domácnosti (samostatná smlouva s dodavatelem el. energie, záloha cca 3 500,00 Kč/měs)
  • roční poplatek za odvoz komunálního odpadu
  • cenu za případné poskytování sociálních služeb (samostatná smlouva s poskytovatelem terénních sociálních služeb)
  • cenu za případnou dovážku obědů
  • cenu za případné poskytování domácí (zdravotní) péče dle doporučení praktického lékaře (samostatná smlouva s poskytovatelem domácí péče)