Hrádek nad Nisou

Ceny

Náklady za bydlení v bezbariérových bytech Senior Parku jsou součtem 2 základních položek:

1) Cena za bydlení*

  byt 2+kk
(od 45 m2)
garsoniera
(30 m2)
pokoj (byt č.218)
Užívání bytu 8 300 Kč 7 060 Kč 4 210 Kč
Plnění spojené s užíváním bytu
a nebytových prostor
     
 - záloha na dodávku vody
    a odvádění odpadních vod (osoba/měsíc)
200 Kč 200 Kč 200 Kč
 - ostatní plnění 300 Kč 300 Kč 300 Kč
CELKEM ZA BYDLENÍ 8 800 Kč 7 560 Kč 4 710 Kč

2) Cena za služby*

  1 osoba v bytě 2 osoby v bytě
Adresné asistenční služby 3 200,00 Kč 6 400,00 Kč
Doplňkové služby (dle požadavků) Individuální ceník Individuální ceník

Podle velikosti bytu, druhu asistenčních služeb a počtu osob, které byt užívají, jsou nejnižší celkové náklady za bydlení a služby 7 910,00 Kč (pokoj v bytě 2+1, 1 osoba, adresné asistenční služby) a nejvyšší 15 400,00 Kč (byt 2+kk, 2 osoby, adresné asistenční služby).

Zde se můžete seznámit s poskytovanými asistenčními službami

*Cena za bydlení a služby nezahrnuje:

  • cenu za dodávku elektřiny do domácnosti (samostatná smlouva s dodavatelem el. energie, záloha cca 1 500,00 Kč/měs)
  • cenu za případné poskytování sociálních služeb (samostatná smlouva s poskytovatelem terénních sociálních služeb)
  • cenu za případnou dovážku obědů
  • cenu za případné poskytování domácí (zdravotní) péče dle doporučení praktického lékaře (samostatná smlouva s poskytovatelem domácí péče)