Hrádek nad Nisou

Můžeme Vám pomoci

Je Vašim rodičům jejich vlastní dům najednou příliš velký? Chtěli by se přestěhovat do menšího? Stala se pro ně jejich samota nesnesitelnou nebo doma už všechno nezvládnou anebo se o ně bojíte? Nechcete pro své rodiče jen lůžko nebo pokoj v institucializovaném zařízení jako je domov pro seniory nebo dům s pečovatelskou službou?

Vyplňte tento formulář a my Vás budeme kontaktovat za účelem prohlídky Senior Parku společně s doporučením nabídky vhodného bytu s asistenčními službami Vašim rodičům.

Rádi na místě zájemcům o bydlení zodpovíme všechny otázky, třeba proč nejsme pečovatelská služba a proč chceme umožnit člověku, kterému pomáháme, aby si co nejvíc věcí dělal sám.

Obec Hrádek nad Nisou

Hrádek nad Nisou je město v severních Čechách, v okr. Liberec, v Libereckém kraji. Leží v Žitavské pánvi na okraji Lužických hor, 20 km severozápadně od Liberce a 6 km jihovýchodně od Žitavy blízko česko–německo–polského Trojzemí. Protéká jím Lužická Nisa.

Na silnici 35 z Liberce leží hraniční přechod do polského Porajówa a saské Žitavy. S Libercem a Žitavou má město i spojení železniční. Třetí hraniční přechod – turistický – je s německou obcí Hartau. Město udržuje těsné kulturní vztahy s německým městem Žitava a polským městem Bogatynia. Hrádek nad Nisou má přibližně 7 600 obyvatel. Historické jádro města je od roku 2003 městskou památkovou zónou.

Výstavbou Senior Parku v obci Hrádek nad Nisou jsme nejen v tomto místě pomohli vyřešit problém s nedostatečnou kapacitou vhodných bytů pro seniory a domů s pečovatelskou službou. Zde mohou najít senioři domov v celkem 23 bezbariérových bytech.

Historie obce

V 10. století vybudovali v údolí Lužické Nisy Slované malou osadu s názvem Gród (hrad). Postupně však převládlo obyvatelstvo německé národnosti. Nejstarší písemná zmínka pochází z r. 288 a je uložena v klášteře St. Marienthal. Hrádecko bylo od 12. století částí Českého království a procházela jím důležitá obchodní stezka z Prahy k Baltskému moři. Od 13. století patřil Hrádek pod panství Grabštejn, v jehož držení se vystřídaly rody pánů z Donína, Mehlů ze Střelic, Černous, Trautmansdorfu, Gallasů a Clam-Gallasů.

Město v 15. století vypálili husité a roku 1866 bylo poničeno pruskými vojsky. Na začátku 20. století bylo převážně německé, česká škola zde vznikla až roku 1925. Po skončení 2. světové války bylo německé obyvatelstvo vysídleno.

Zajímavosti a pamětihodnosti

Kostel sv. Bartoloměje v Hrádku nad Nisou byl poprvé zmiňován roku 1288, v roce 1586 byl renesančně přestavěn. Jeho dnešní podoba je z roku 1764.

Rekreační areál Kristýna vznikl zatopením lignitového dolu v 70. letech 20. století. Nabízí ubytování, podmínky k provozování vodních sportů a rybaření.

Další informace o obci

Více o obci Hrádek nad Nisou na www.hradek.eu.

Informace pro klienty

Naše společnost SENIOR-PARK a.s. již od roku 2006 buduje bytové komplexy pro seniory po celé České republice (např. SENIOR-PARK kousek od Brna, u Ostravy nebo Mladé Boleslavi). Snahou nás všech je poskytnout klientům nejen naprosto bezbariérové bydlení, co se týče stavební stránky, ale především vytvořit příjemné, pohodové, až rodinné prostředí pro aktivní život seniorů.

Proto vedle samotné povahy budovy – prosluněné atrium, do něhož míří všechny vchody jednotlivých bytů, nabízíme pro naše klienty řadu dalších aktivit, koncertní vystoupení, výlety, zahraniční zájezdy, možnost dalšího vzdělávání, ale zejména dennodenní individuální program aj.

Věřte, že uděláme maximum pro vaši spokojenost, pohodu a aby každý den byl doprovázen úsměvem.

Pro koho není bydlení určeno

V zájmu práva všech bydlících na klidné a spokojené soužití v Senior Parku není bydlení určeno osobám s duševním onemocněním nebo třeba s významnou poruchou osobnosti spojenou s Alzheimerovou nemocí. Taktéž není bydlení určeno osobám užívajícím alkohol v takové míře, že by mohl být narušován místní život a klid, stejně jako osobám s rysy nesnášenlivosti, konfliktního či asociálního chování, které vylučují pohodové soužití v naší komunitě.

Bydlení takových osob v Senior Parku považujeme za nepřiměřené riziko pro ostatní obyvatele, kterým chceme dopřát dokonalou spokojenost.

Senior Park Hrádek nad Nisou

Bytový komplex SENIOR PARK Hrádek nad Nisou s dvaceti samostatnými zcela bezbariérovými bytovými jednotkami se nachází v obci Donín u Hrádku nad Nisou, v těsné blízkosti centra města Hrádek nad Nisou, současně na dosah přírody, stranou městského ruchu. Okolí Senior Parku skýtá řadu námětů pro výlety, v blízkosti jsou Lužické hory a přírodní krajinná rezervace Kristýna s čistým jezerem.

Pro Vaši snadnou orientaci a maximální spokojenost jsme pro Vás připravili následující informace:

  1. Důležitá telefonní čísla
  2. Poskytované standardní služby v areálu
  3. Infrastruktura obce, úřady, dopravní obslužnost, služby
  4. Nabídka zajištění ostatních služeb dle přání klienta
  5. Domovní řád
  6. Vnitřní směrnice „Asistenční služby“

1. Nejdůležitější telefonní čísla

hasiči: 150
zdravotnická záchranná služba: 155
Policie ČR 158
tísňová linka 112
vedoucí Senior Parku: +420 733 538 936
   

 

2. Poskytované asistenční služby v areálu

Jedná se o tzv. standardní služby, které jsou hrazeny klientem – viz. „Asistenční služby“

Služby vedoucí Senior Parku a hospodyně:

Zaměstnanci Senior Parku jsou v denním kontaktu se všemi obyvateli Senior Parku, znají jejich potřeby a přání a maximálně se snaží je splnit. Každý pracovní den navštíví všechny byty. Jednotlivé jejich obyvatele informuje o veškerém dění, chystaných výletech a akcích, zajistí též veškeré další standardní služby (doprava k lékaři/na vyšetření, osobní hygiena, nákupy, drobný úklid, pomoc při stravování aj.) Dále zajistí kontakt s úřady a ostatními firmami poskytující služby dle přání klienta (kadeřnictví, kosmetika, masáže, pedikúra, donáška jídel apod.) . Je ovšem zapotřebí si uvědomit, že při počtu 20 bytů, které musí hospodyně každý den obejít, vychází průměrná návštěva na jeden byt asi na 15 minut. Tedy jen po tuto dobu může v každém bytě řešit individuální problémy, objednávky, popřípadě drobný úklid. Hospodyně vedle těchto služeb pro jednotlivé klienty provádí úklid společných prostor budovy, provozuje služby nabízené v rámci zařízení (knihovna, kulturní akce, výlety) a jiné aktivity spojené s prožitím „volného času“ klientů a provozem Senior Parku.

Služby domovníka:

Domovník Senior Parku především zajišťuje dopravu mikrobusem dle přání klientů (bližší informace o dopravě naleznete ve vnitřních směrnicích Senior Parku) a veškeré potřeby obyvatel Senior Parku, související s drobnými pracemi v bytě - opravy a jiné služby, od opravení kapajícího kohoutku a rozbité kliky až po pověšení obrázků či poličky. Dále zajišťuje ostatní služby spojené s provozem Senior Parku, provádí údržbu společných prostor, zejména přilehlých pozemků, atria (sekání trávy, údržba zeleně, bazénu, jezírka, zahradních staveb, obsluha zahradního grilu, drobné opravy společných prostor v budově, zimní údržba a podobně).

Ostatní služby

Doprava:

Veškerá doprava v rámci tzv. standardních služeb je zajištěna autobusem nebo osobním vozem naší firmy. Mezi nejvíce využívané patří doprava k lékaři a na jiná vyšetření – odběry, rehabilitace apod. Klientovi však můžeme zajistit individuální dopravu dle vlastního přání v rozsahu stanoveném vnitřními směrnicemi. Využití dopravy autobusem na kulturní, případně sportovní a ostatní akce nabízené nebo pořádané Senior Parkem náleží též do standardních služeb, stejně jako doprava na nákup.

Nákupy:

Zajištění nákupu pro klienty je nedílnou součástí služeb zaměstnanců Senior Parku. Jedná se o donášku drobného nákupu 3x týdně a zajištění velkého nákupu s dopravou mikrobusem 1x týdně. Pro využití této služby kontaktujte hospodyni.

Kultura, sport:

Zaměstnanci Senior Parku se co nejvíce snaží o maximální kulturní, popřípadě i sportovní vyžití našich klientů. Každý týden probíhá zejména kulturní, nebo volně časová aktivita (koncerty, divadelní vystoupení, besedy, přednášky, soutěžní odpoledne, oslavy narozenin aj.)

Prostřednictvím informační tabule získávají obyvatelé Senior Parku veškeré informace o programu divadel a jiných kulturních akcí v regionu, ale i o nabídce programu ostatních Senior Parků v nejbližším okolí.

Dopravu na jakoukoli akci zajistíme mikrobusem naší firmy!

Kromě kultury můžeme nabídnout případným zájemcům o sport zájezdy mikrobusem na fotbalová utkání Synot ligy, zápasy hokejové extraligy, na basketbal a jiné sportovní akce. Neměli bychom opomenout ani drobná, ale o to s větším zápalem vedená, „sportovní“ klání přímo mezi obyvateli Senior Parku.

Zahradní grilování:

Každý klient může využít zahradní gril i s obsluhou (domovník) pro své individuální aktivity (oslavy, rodinná setkání apod.)

Zimní zahrada a vybavení atria:

Všichni obyvatelé i jejich rodinní příslušníci mohou využívat veškeré možnosti k relaxaci, které jim atrium nabízí, ovšem s ohledem na spoluuživatele celého prostoru.

Balíček služeb

3. Infrastruktura obce

V Hrádku nad Nisou se nachází dostatečná infrastruktura, obecní úřad, knihovna, několik obchodů s potravinami, obchodní centrum s velmi pestrou nabídkou zboží i další základní služby jako pošta, kino, kulturní centrum Brána Trojzemí, vlakové a autobusové nádraží s pravidelnými spoji do Liberce, ale i do sousedního Německa. Hrádek nad Nisou má 7 630 obyvatel, nachází se na území tzv. Trojzemí, je zde bod, kde se potkávají hranice České republiky, Polska a Německa. Do krajského města Liberce to je z Hrádku nad Nisou pouhých 15 km.

Radnice:

Budova radnice se nachází v centru města, adresa: Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek n. Nisou.
Úřední hodiny: pondělí, středa: 8:00-17:00
Telefon: +420 482 411 411
E-mail: podatelna@muhradek.cz
Web: www.hradek.eu

Městská knihovna:

Václavská ulice 471
Hrádek nad Nisou
telefon: +420 482723421
e-mail: knihovnahra@volny.cz
web : http://knihovna.hradek.cz

Obchody:

Supermarket Albert: Liberecká 642, Hrádek n.N., otevírací doba: pondělí-neděle 7-20

Penny Market: Sokolovská 765, Hrádek n.N., otevírací doba: pondělí-neděle 7-20

Dopravní obslužnost:

dopravní spojení mezi Hrádkem nad Nisou a Libercem funguje v pravidelných půlhodinových intervalech (vlak) a hodinových intervalech (autobus), mimo dopravní špičku každé 2 hodiny (vlak, bus).

Vlaky jezdí i do Německa (Zittau-Žitava, Dresden-Drážďany), autobusové spoje jezdí i do sousedních obcí jako Václavice, Chotyně, Chrastava, Jablonné v Podještědí.

V Hrádku nad Nisou jezdí též pravidelná městská hromadná doprava.

4. Nabídka zajištění ostatních služeb dle přání klienta

Donáška – dovoz obědů:

Dovoz obědů je zajištěn v pracovní dny, výběr ze 4 druhů hlavních jídel a 2 polévek, od:
Restaurace KINO, Jablonné v Podještědí: cena: 70 Kč (včetně polévky)
Stravování o víkendu zajistíme objednávkou navíc z týdenní nabídky restaurace Kino.
Možnost si objednat i zeleninové saláty a obložené bagety.

Pedikúra, manikúra, masáže, kadeřnické služby:

Provedení všech výše uvedených služeb zajistíme dle přání klienta přímo v areálu Senior Parku, případně v bytě klienta.

Pečovatelské služby:

Pečovatelská služba je poskytována v Domě s pečovatelskou službou v Hrádku nad Nisou v Nádražní ulici 700, Hrádek nad Nisou.