Luštěnice

Můžeme Vám pomoci

Je Vašim rodičům jejich vlastní dům najednou příliš velký? Chtěli by se přestěhovat do menšího? Stala se pro ně jejich samota nesnesitelnou nebo doma už všechno nezvládnou anebo se o ně bojíte? Nechcete pro své rodiče jen lůžko nebo pokoj v institucializovaném zařízení jako je domov pro seniory nebo dům s pečovatelskou službou?

Vyplňte tento formulář a my Vás budeme kontaktovat za účelem prohlídky Senior Parku společně s doporučením nabídky vhodného bytu s asistenčními službami Vašim rodičům.

Rádi na místě zájemcům o bydlení zodpovíme všechny otázky, třeba proč nejsme pečovatelská služba a proč chceme umožnit člověku, kterému pomáháme, aby si co nejvíc věcí dělal sám.

Obec Luštěnice

Obec Luštěnice se nachází ve Středočeském kraji, na trase ve směru Mladá Boleslav - Nymburk, 12 km jižně od Mladé Boleslavi.
Obec leží rovněž v blízkosti rychlostní komunikace Mladá Boleslav - Praha, do Prahy tak lze automobilem pohodlně dojet do 30 minut.

Výstavbou Senior Parku v obci Luštěnice jsme nejen v tomto místě pomohli vyřešit problém s nedostatečnou kapacitou vhodných bytů pro seniory a domů s pečovatelskou službou. Zde mohou najít senioři domov v celkem 22 bezbariérových bytech.

Další informace na stránkách www.lustenice.cz


Informace pro klienty

Naše společnost SENIOR-PARK a.s. již od roku 2006 buduje bytové komplexy pro seniory po celé České republice. Poskytujeme kvalitní bydlení pro seniory v blízkosti Brna, Prahy, Ostravy i Liberce. Snahou nás všech je poskytnout klientům nejen naprosto bezbariérové bydlení, co se týče stavební stránky, ale především vytvořit příjemné, pohodové, až rodinné prostředí pro aktivní život seniorů.

Proto vedle samotné povahy budovy – prosluněné atrium, do něhož míří všechny vchody jednotlivých bytů, nabízíme pro naše klienty řadu dalších aktivit, koncertní vystoupení, výlety, zahraniční zájezdy, možnost dalšího vzdělávání, ale zejména dennodenní individuální program aj.

Věřte, že uděláme maximum pro vaši spokojenost, pohodu a aby každý den byl doprovázen úsměvem.

Pro koho není bydlení určeno

V zájmu práva všech bydlících na klidné a spokojené soužití v Senior Parku není bydlení určeno osobám s duševním onemocněním nebo třeba s významnou poruchou osobnosti spojenou s Alzheimerovou nemocí. Taktéž není bydlení určeno osobám užívajícím alkohol v takové míře, že by mohl být narušován místní život a klid, stejně jako osobám s rysy nesnášenlivosti, konfliktního či asociálního chování, které vylučují pohodové soužití v naší komunitě.

Bydlení takových osob v Senior Parku považujeme za nepřiměřené riziko pro ostatní obyvatele, kterým chceme dopřát dokonalou spokojenost.

Senior Park Luštěnice

Bytový komplex Senior Park Luštěnice s dvaceti samostatnými zcela bezbariérovými bytovými jednotkami se nachází v samotném centru obce, na místě bývalého zahradnictví, v sousedství místního kostela a zámečku, hned proti obecnímu úřadu.

Pro Vaši snadnou orientaci a maximální spokojenost jsme pro Vás připravili následující informace:

  1. Důležitá telefonní čísla
  2. Poskytované standardní služby v areálu
  3. Infrastruktura obce, úřady, dopravní obslužnost, služby
  4. Nabídka zajištění ostatních služeb dle přání klienta
  5. Domovní řád
  6. Vnitřní směrnice „Balíček služeb“

1. Nejdůležitější telefonní čísla

Hasiči: 150
Záchranná služba: 155
Policie 158
Tísňová linka 112
Vedoucí Senior Parku: +420 733 224 336
Domovnice: +420 733 538 935
Hospodyně: +420 775 024 939


2. Poskytované asistenční služby v areálu

Jedná se o tzv. standardní služby, které jsou hrazeny klientem – viz. „Asistenční služby“

Služby vedoucí Senior Parku a  hospodyně:

Zaměstnanci Senior Parku jsou v denním kontaktu se všemi obyvateli Senior Parku, znají jejich potřeby a přání a maximálně se snaží je splnit. Každý pracovní den navštíví všechny byty. Jednotlivé jejich obyvatele informuje o veškerém dění, chystaných výletech a akcích, zajistí též veškeré další standardní služby (doprava k lékaři/na vyšetření, osobní hygiena, nákupy, drobný úklid, pomoc při stravování aj.) Dále zajistí kontakt s úřady a ostatními firmami poskytující služby dle přání klienta (kadeřnictví, kosmetika, masáže, pedikúra, donáška jídel apod.) . Je ovšem zapotřebí si uvědomit, že při počtu 20 bytů, které musí hospodyně každý den obejít, vychází průměrná návštěva na jeden byt asi na 15 minut. Tedy jen po tuto dobu může v každém bytě řešit individuální problémy, objednávky, popřípadě drobný úklid. Hospodyně vedle těchto služeb pro jednotlivé klienty provádí úklid společných prostor budovy, provozuje služby nabízené v  rámci zařízení (knihovna, kulturní akce, výlety) a jiné aktivity spojené s  prožitím „volného času“ klientů a provozem Senior Parku.

Služby domovníka:

Domovník Senior Parku především zajišťuje dopravu mikrobusem dle přání klientů (bližší informace o dopravě naleznete ve vnitřních směrnicích Senior Parku) a veškeré potřeby obyvatel Senior Parku, související s drobnými pracemi v bytě - opravy a jiné služby, od opravení kapajícího kohoutku a rozbité kliky až po pověšení obrázků či poličky. Dále zajišťuje ostatní služby spojené s provozem Senior Parku, provádí údržbu společných prostor, zejména přilehlých pozemků, atria (sekání trávy, údržba zeleně, bazénu, jezírka, zahradních staveb, obsluha zahradního grilu, drobné opravy společných prostor v budově, zimní údržba a podobně).

Ostatní služby

Doprava:

Veškerá doprava v rámci tzv. standardních služeb je zajištěna autobusem nebo osobním vozem naší firmy. Mezi nejvíce využívané patří doprava k lékaři a na jiná vyšetření – odběry, rehabilitace apod. Klientovi však můžeme zajistit individuální dopravu dle vlastního přání v rozsahu stanoveném vnitřními směrnicemi. Využití dopravy autobusem na kulturní, případně sportovní a ostatní akce nabízené nebo pořádané Senior Parkem náleží též do standardních služeb, stejně jako doprava na nákup.

Nákupy:

Zajištění nákupu pro klienty je nedílnou součástí služeb zaměstnanců Senior Parku. Jedná se o donášku drobného nákupu 3x týdně a zajištění velkého nákupu s dopravou mikrobusem 1x týdně. Pro využití této služby kontaktujte hospodyni.

Kultura, sport:

Zaměstnanci Senior Parku se co nejvíce snaží o maximální kulturní, popřípadě i sportovní vyžití našich klientů. Každý týden probíhá zejména kulturní, nebo volně časová aktivita (koncerty, divadelní vystoupení, besedy, přednášky, soutěžní odpoledne, oslavy narozenin aj.)

Prostřednictvím informační tabule získávají obyvatelé Senior Parku veškeré informace o programu divadel a jiných kulturních akcí v regionu, ale i o nabídce programu ostatních Senior Parků v nejbližším okolí.

Dopravu na jakoukoli akci zajistíme mikrobusem naší firmy!

Kromě kultury můžeme nabídnout případným zájemcům o sport zájezdy mikrobusem na fotbalová utkání Synot ligy, zápasy hokejové extraligy, na basketbal a jiné sportovní akce. Neměli bychom opomenout ani drobná, ale o to s větším zápalem vedená, „sportovní“ klání přímo mezi obyvateli Senior Parku.

Zahradní grilování:

Každý klient může využít zahradní gril i s obsluhou (domovník) pro své individuální aktivity (oslavy, rodinná setkání apod.)

Zimní zahrada a vybavení atria:

Všichni obyvatelé i jejich rodinní příslušníci mohou využívat veškeré možnosti k relaxaci, které jim atrium nabízí, ovšem s  ohledem na spoluuživatele celého prostoru. K dispozici je i venkovní bazén, užívání bazénu na vlastní nebezpečí!

Balíček služeb 

3. Infrastruktura obce

V Luštěnicích se nachází základní infrastruktura, obecní úřad, pošta, knihovna, obchody se základním zbožím, různé služby, především však je obec spojena městskou hromadnou dopravou s blízkou Mladou Boleslaví.

Obecní úřad:

Budova obecního úřadu se nachází přímo proti Senior Parku, přes hlavní silnici, Boleslavská 171. Jedná se o obecní úřad se službami : matrika, ověřování podpisů ……

Úřední hodiny: pondělí, středa 8:00 - 17:00
(polední přestávka 12:00 - 13:00)
Telefon: +420 326 357 139
E-mail: obec@lustenice.cz
Web: www.lustenice.cz

Pošta:

Pošta se nachází v Luštěnicích v budově společně s místní knihovnou, Pod Humny 7.

K přepážkám je jištěn bezbariérový přístup.
Provozní hodiny : pondělí - pátek 8:00 - 11:00, 13:00 - 17:00
Telefon: +420 954 229 442

Místní knihovna:

Budova, ve které je umístěna obecní knihovna, se nachází nedaleko místního kostela, Pod Humny 7.
Telefon: +420 326 357 104
Otevírací doba: pondělí 16:00 - 20:00, čtvrtek 10:00 - 16:00
Služby knihovny: možnost zapůjčení z více jak 10.000 knih, které se neustále obměňují na základě meziknihovní výpůjční služby. Na přání zákazníka zajistíme knihy, které se nenachází v naší knihovně, a to formou rezervace požadované literatury. Možnost zapůjčení časopisů: Glanc, Květy, 100+1, Vlasta, Tina, Praktická žena, Bydlení, Můj dům, Zahrádkář, Burda, Literární noviny a další.

Dopravní obslužnost:

Obec je spojena městskou hromadnou dopravou s nedalekou Mladou Boleslaví. Dopravní obslužnost je zajištěna nejen autobusovou dopravou, ale i vlakovou.

4. Nabídka zajištění ostatních služeb dle přání klienta

Donáška – dovoz obědů:

Dovoz obědů je zajištěn v pracovní dny. Nabídku jídel najdete na stránkách: www.jidlo-odnas.cz 
provozovna Zvěřínek, nabízí výběr ze 4 druhů hlavních jídel, cena: 60,- Kč (včetně polévky)

Stravování o víkendu zajistíme objednávkou navíc z týdenní nabídky firmy.

Pedikúra, manikúra, masáže, kadeřnické služby:

Provedení všech výše uvedených služeb zajistíme dle přání klienta přímo v areálu Senior Parku, případně v bytě klienta.