Luštěnice

Ceny

Náklady za užívání bezbariérového bytu Senior Parku jsou součtem 2 základních položek:

1) Cena za bydlení*

  byt 2+kk
(od 45 m2)
garsoniera
(30 m2)
pokoj (byt č.103)
Užívání bytu 9 470 Kč 8 220 Kč 4 700 Kč
Plnění spojené s užíváním bytu
a nebytových prostor
     
 - záloha na dodávku vody
    a odvádění odpadních vod (osoba/měsíc)
200 Kč 200 Kč 200 Kč
 - ostatní plnění (osoba/měsíc) 326 Kč 326 Kč 326 Kč
CELKEM ZA BYDLENÍ* 9 996 Kč 8 746 Kč 5 226 Kč

2) Cena za služby*

  1 osoba v bytě 2 osoby v bytě
Adresné asistenční služby 4 130,00 Kč 7 260,00 Kč
Doplňkové služby (dle požadavků) Individuální ceník Individuální ceník

Podle velikosti bytu, druhu asistenčních služeb a počtu osob, které byt užívají, jsou nejnižší celkové náklady za bydlení a služby 9 356,00 Kč (pokoj v bytě 2+1, 1 osoba, adresné asistenční služby) a nejvyšší 17 782,00 Kč (byt 2+kk, 2 osoby, adresné asistenční služby).

Zde se můžete seznámit s poskytovanými asistenčními službami

*Cena za bydlení a služby nezahrnuje:

  • cenu za dodávku elektřiny do domácnosti (samostatná smlouva s dodavatelem el. energie, záloha cca 1 500,00 Kč/měs)
  • cenu za případné poskytování sociálních služeb (samostatná smlouva s poskytovatelem sociálních služeb)
  • cenu za případnou dovážku obědů (cena dodavatele)
  • cenu za případné poskytování domácí (zdravotní) péče dle doporučení praktického lékaře (samostatná smlouva s poskytovatelem domácí péče)