Luštěnice

Ceny

Podle velikosti bytu, druhu asistenčních služeb a počtu osob, které byt užívají, jsou nejnižší celkové náklady za bydlení a služby 19 739 Kč (byt 1kk, 1 osoba, adresné asistenční služby) a nejvyšší  30 214 Kč (byt 2kk, 2 osoby, adresné asistenční služby).

1) Cena za bydlení a služby (měsíčně)

  byt 2kk/1 osoba
(od 45 m2)
byt 2kk/2 osoby
(od 45 m2)
byt 1kk/1 osoba
(30 m2)
Užívání bytu a právo čerpání adresných asistenčních služeb 23 301 Kč  28 917 Kč 19 041 Kč
Plnění spojené s užíváním bytu a společných prostor       
 - dodávka vody a odvádění odpadních vod (záloha) 250 Kč  400 Kč 250 Kč
 - ostatní nezbytné služby (paušál) 448 Kč  896 Kč 448 Kč
CELKEM ZA BYDLENÍ A SLUŽBY  23 999 Kč 30 213 Kč  19 739 Kč
Doplňkové služby (dle požadavků) Individuální ceník Individuální ceník Individuální ceník

Pozn.: Lze čerpat PŘÍSPĚVEK NA BYDLENÍ. Někteří naši obyvatelé pobírají až 10 000 Kč příspěvku na bydlení.

Převzato ze stránek MPSV: vždy záleží na konkrétním případu žádosti o příspěvek na bydlení. Obecně lze říct, že pokud vás náklady na bydlení (nájem/podnájem, energie, vodné a stočné a podobně) stojí více než 30 % vašich čistých příjmů, můžete příspěvek čerpat. 

.

Zde se můžete seznámit s poskytovanými asistenčními službami

*Cena za bydlení a služby nezahrnuje:

  • cenu za dodávku elektřiny do domácnosti (samostatná smlouva s dodavatelem el. energie, záloha cca 3 000,00 Kč/měs)
  • roční poplatek za odvoz komunálního odpadu
  • cenu za případné poskytování sociálních služeb (samostatná smlouva s poskytovatelem sociálních služeb)
  • cenu za případnou dovážku obědů (cena dodavatele)
  • cenu za případné poskytování domácí (zdravotní) péče dle doporučení praktického lékaře (samostatná smlouva s poskytovatelem domácí péče)