Medlov u Brna

Můžeme Vám pomoci

Je Vašim rodičům jejich vlastní dům najednou příliš velký? Chtěli by se přestěhovat do menšího? Stala se pro ně jejich samota nesnesitelnou nebo doma už všechno nezvládnou anebo se o ně bojíte? Nechcete pro své rodiče jen lůžko nebo pokoj v institucializovaném zařízení jako je domov pro seniory nebo dům s pečovatelskou službou?

Vyplňte tento formulář a my Vás budeme kontaktovat za účelem prohlídky Senior Parku společně s doporučením nabídky vhodného bytu s asistenčními službami Vašim rodičům.

Rádi na místě zájemcům o bydlení zodpovíme všechny otázky, třeba proč nejsme pečovatelská služba a proč chceme umožnit člověku, kterému pomáháme, aby si co nejvíc věcí dělal sám.

Městys Medlov

Medlov je malá obec v oblasti, která je součástí Přírodního parku Niva Jihlava. Má rozlohu cca 10,19 km2 a leží v nadm. v. 192 m. Statut městys používá od r. 2006. V současné době zde žije asi 820 obyvatel.

Výstavbou Senior Parku v Medlově jsme nejen v tomto místě pomohli vyřešit problém s nedostatečnou kapacitou vhodných bytů pro seniory a domů s pečovatelskou službou. Zde mohou najít senioři domov v celkem 40 bezbariérových bytech.

Více o Medlově na www.mestysmedlov.cz.

Informace pro klienty

Naše společnost SENIOR-PARK a.s. již od roku 2006 buduje bytové komplexy pro seniory po celé České republice (máme Senior Park u OstravyPrahy nebo poblíž Mladé Boleslavi). Snahou nás všech je poskytnout klientům nejen naprosto bezbariérové bydlení, co se týče stavební stránky, ale především vytvořit příjemné, pohodové, až rodinné prostředí pro aktivní život seniorů.

Proto vedle samotné povahy budovy – prosluněné atrium, do něhož míří všechny vchody jednotlivých bytů, nabízíme pro naše klienty řadu dalších aktivit, koncertní vystoupení, výlety, zahraniční zájezdy, možnost dalšího vzdělávání, ale zejména dennodenní individuální program aj.

Věřte, že uděláme maximum pro vaši spokojenost, pohodu a aby každý den byl doprovázen úsměvem.

Pro koho není bydlení určeno

V zájmu práva všech bydlících na klidné a spokojené soužití v Senior Parku není bydlení určeno osobám s duševním onemocněním nebo třeba s významnou poruchou osobnosti spojenou s Alzheimerovou nemocí. Taktéž není bydlení určeno osobám užívajícím alkohol v takové míře, že by mohl být narušován místní život a klid, stejně jako osobám s rysy nesnášenlivosti, konfliktního či asociálního chování, které vylučují pohodové soužití v naší komunitě.

Bydlení takových osob v Senior Parku považujeme za nepřiměřené riziko pro ostatní obyvatele, kterým chceme dopřát dokonalou spokojenost.

Senior Park Medlov u Brna

Bytový komplex SENIOR PARK Medlov u Brna s dvaadvaceti samostatnými zcela bezbariérovými bytovými jednotkami a patnácti byty v  řadové zástavbě se nachází v bezlesé krajině Dyjsko-svrateckého úvalu při levém břehu řeky Jihlavy. Tato oblast je součástí Přírodního parku Niva Jihlava.

Pro Vaši snadnou orientaci a maximální spokojenost jsme pro Vás připravili následující informace:

  1. Důležitá telefonní čísla
  2. Poskytované standardní služby v areálu
  3. Infrastruktura obce, úřady, dopravní obslužnost, služby
  4. Nabídka zajištění ostatních služeb dle přání klienta
  5. Domovní řád
  6. Vnitřní směrnice „Asistenční služby“

1. Nejdůležitější telefonní čísla

hasiči: 150
zdravotnická záchranná služba: 155
Policie ČR 158
tísňová linka 112
vedoucí Senior Parku: +420 777 814 461
domovník: +420 608 314 705
hospodyně: +420 725 565 740

 

2. Poskytované asistenční služby v areálu

Jedná se o tzv. standardní služby, které jsou hrazeny klientem – viz. „Asistenční služby“

Služby vedoucí Senior Parku a hospodyně:

Zaměstnanci Senior Parku jsou v denním kontaktu se všemi obyvateli Senior Parku, znají jejich potřeby a přání a maximálně se snaží je splnit. Každý pracovní den navštíví všechny byty. Jednotlivé jejich obyvatele informuje o veškerém dění, chystaných výletech a akcích, zajistí též veškeré další standardní služby (doprava k lékaři/na vyšetření, osobní hygiena, nákupy, drobný úklid, pomoc při stravování aj.) Dále zajistí kontakt s úřady a ostatními firmami poskytující služby dle přání klienta (kadeřnictví, kosmetika, masáže, pedikúra, donáška jídel apod.) . Je ovšem zapotřebí si uvědomit, že při počtu 20 bytů, které musí hospodyně každý den obejít, vychází průměrná návštěva na jeden byt asi na 15 minut. Tedy jen po tuto dobu může v každém bytě řešit individuální problémy, objednávky, popřípadě drobný úklid. Hospodyně vedle těchto služeb pro jednotlivé klienty provádí úklid společných prostor budovy, provozuje služby nabízené v  rámci zařízení (knihovna, kulturní akce, výlety) a jiné aktivity spojené s  prožitím „volného času“ klientů a provozem Senior Parku.

Služby domovníka:

Domovník Senior Parku především zajišťuje dopravu mikrobusem dle přání klientů (bližší informace o dopravě naleznete ve vnitřních směrnicích Senior Parku) a veškeré potřeby obyvatel Senior Parku, související s drobnými pracemi v bytě - opravy a jiné služby, od opravení kapajícího kohoutku a rozbité kliky až po pověšení obrázků či poličky. Dále zajišťuje ostatní služby spojené s provozem Senior Parku, provádí údržbu společných prostor, zejména přilehlých pozemků, atria (sekání trávy, údržba zeleně, bazénu, jezírka, zahradních staveb, obsluha zahradního grilu, drobné opravy společných prostor v budově, zimní údržba a podobně).

Ostatní služby

Doprava:

Veškerá doprava v rámci tzv. standardních služeb je zajištěna autobusem nebo osobním vozem naší firmy. Mezi nejvíce využívané patří doprava k lékaři a na jiná vyšetření – odběry, rehabilitace apod. Klientovi však můžeme zajistit individuální dopravu dle vlastního přání v rozsahu stanoveném vnitřními směrnicemi. Využití dopravy autobusem na kulturní, případně sportovní a ostatní akce nabízené nebo pořádané Senior Parkem náleží též do standardních služeb, stejně jako doprava na nákup.

Nákupy:

Zajištění nákupu pro klienty je nedílnou součástí služeb zaměstnanců Senior Parku. Jedná se o donášku drobného nákupu 3x týdně a zajištění velkého nákupu s dopravou mikrobusem 1x týdně. Pro využití této služby kontaktujte hospodyni.

Kultura, sport:

Zaměstnanci Senior Parku se co nejvíce snaží o maximální kulturní, popřípadě i sportovní vyžití našich klientů. Každý týden probíhá zejména kulturní, nebo volně časová aktivita (koncerty, divadelní vystoupení, besedy, přednášky, soutěžní odpoledne, oslavy narozenin aj.)

Prostřednictvím informační tabule získávají obyvatelé Senior Parku veškeré informace o programu divadel a jiných kulturních akcí v regionu, ale i o nabídce programu ostatních Senior Parků v nejbližším okolí.

Dopravu na jakoukoli akci zajistíme mikrobusem naší firmy!

Kromě kultury můžeme nabídnout případným zájemcům o sport zájezdy mikrobusem na fotbalová utkání Synot ligy, zápasy hokejové extraligy, na basketbal a jiné sportovní akce. Neměli bychom opomenout ani drobná, ale o to s větším zápalem vedená, „sportovní“ klání přímo mezi obyvateli Senior Parku.

Zahradní grilování:

Každý klient může využít zahradní gril i s obsluhou (domovník) pro své individuální aktivity (oslavy, rodinná setkání apod.)

Zimní zahrada a vybavení atria:

Všichni obyvatelé i jejich rodinní příslušníci mohou využívat veškeré možnosti k relaxaci, které jim atrium nabízí, ovšem s  ohledem na spoluuživatele celého prostoru.

Balíček služeb

3. Infrastruktura obce

O městysi Medlov

Medlov je malá a krásná obec o rozloze cca 10,19 km2 (nadm. v. - 192 m). Leží v otevřené bezlesé krajině Dyjsko-svrateckého úvalu při levém břehu řeky Jihlavy. Tato oblast je součástí Přírodního parku Niva Jihlava.

Statut „městys“ používá od 10. 10. 2006. Městys Medlov má svůj znak - na modrém štítě je při pravé straně větší hrozen s ratolestí obrácenou vzhůru, vedle něho uprostřed štítu je vinařský nůž obrácený špicí doprava, po jeho levé straně je dole malý hrozen a při levém okraji štítu je svisle postavené krojidlo, špicí dolů a ven. Tyto části znaku jsou stříbrné.

V současné době žije v městysi Medlov cca 820 obyvatel. Ke konci roku 2007 bylo evidováno 222 rodinných domů (č. p.). Vzhledem k probíhající výstavbě nových rodinných domů, celkový počet domů a tím i občanů pomalu roste.

Medlovské památky se postupně renovují, aby zůstaly zachovány příštím generacím. Za zmínku stojí zejména socha sv. Jana Nepomuckého, socha sv. Floriána, Sloup se sousoším Nejsvětější trojice, pamětní kříže a další. Je zde také kostel sv. Bartoloměje a hřbitov s kaplí.

Městys Medlov je zřizovatelem Základní školy    (1. - 4. ročník) a Mateřské školky.

Více naleznete v Současnosti a Historii Medlova.

Medlov používá statut „městys“ od 10. 10. 2006. V současné době zde žije cca 820 obyvatel.

Městský úřad: nachází se v centru městyse, adresa: Městys Medlov, Medlov 52, 664 66  Němčičky

Úřední hodiny: pondělí 8-17, středa: 8:00-15:00 h.
Telefon: +420 546 421 959

Mobil: +420 724 541 049

E-mail: starosta@mestysmedlov.cz

Web: www.mestysmedlov.cz

Obchody a pohostinství:

Pro občany zde jsou „Potraviny Večerka' a  'Medlovský obecní hostinec'.

V městysi rovněž naleznete: 

  •  knihovnu, kterou navštěvují milovníci četby
  •  klub volného času s veřejným internetem 
  •  kulturní dům, ve kterém jsou pořádány různé akce

Kultura v Medlově je na velmi dobré úrovni. Každoročně se zde konají tyto akce: „Tříkrálová sbírka“, „Myslivecký ples“, „Rybářský ples“,  „Rybářské závody“, „Dětský den“, 'Medlov sobě', „Turnaj v nohejbalu“, „Bartolomějské hody“, „Babské hody“, „Rozsvícení vánočního stromu“, „Mikulášská besídka“, „Vánoční představení a besídka dětí ze ZŠ a MŠ“, „Vánoční koncert“ - dechová hudba a 'Masopust'.  

Dopravní obslužnost:

Dopravní spojení – v rámci integrovaného dopravního systému JMK jezdí pravidelná autobusová doprava. Konkrétně to jsou autobusové linky

č. 513 na trase Modřice – Němčičky – Jezeřany - Maršovice

a linka č. 523 na trase Pohořelice – Medlov – Hrušovany u Brna - Židlochovice.

Přes spoje na Modřice Hrušovany u Brna a Židlochovice se lze dostat do Brna.

Od listopadu 2017 je před Senior Parkem vybudována zastávka autobusu 'Senior Park Medlov'.

4. Nabídka zajištění ostatních služeb dle přání klienta

Lékaři

Poliklinika Židlochovice
nám. Míru 149, Židlochovice
http://www.poliklina-zidlochovice.cz

Zdravotní středisko v Hrušovanech u Brna

Nádražní 195, Hrušovany u Brna
http://www.hrusovanyubrna.cz/sluzby/lekari

Ordinace praktického lékaře se nachází v Židlochovicích a Pohořelicích.

Nemocnice Ivančice
Široká 16
664 95 Ivančice
Tel.: +420 546 439 411
www.nspiv.cz

Fakultní nemocnice Brno
Jihlavská 20, 625 00 Brno
Tel. +420 532 231 111
www.fnbrno.cz

Sanitní zdravotní služba – Petr Vogel, Jiráskova 631, Židlochovice, tel.: 547 238 839

Lékárna – Židlochovice, U Zámku, Nádražní 3, Židlochovice, tel.: 544 212 111

Lékárna - Židlochovice, nám.Míru 149, Židlochovice, tel.: 547 231 021

Lékárna – Hrušovany u Brna, Nádražní 195, Hrušovany u Brna,   tel.: 547 236 397

Stálá pohotovostní služba pro město Brno a okolí, Koliště 47, Brno, tel.: 545 424 811
Nepřetržitá otevírací doba včetně víkendů a svátků

Donáška – dovoz obědů:
Dovoz obědů je zajištěn v pracovní dny.
Stravování o víkendu zajistíme objednávkou z týdenní nabídky.

Pedikúra, manikúra, masáže, kadeřnické služby:
Provedení všech výše uvedených služeb zajistíme dle přání klienta přímo v areálu Senior Parku, případně v bytě klienta.