Medlov u Brna

Můžeme Vám pomoci

Je Vašim rodičům jejich vlastní dům nebo byt najednou příliš velký, plný nástrah a překážek, jako jsou schody nebo prahy? Chtěli by bydlet v menším a bez bariér, s přímým vstupem do udržovaného parčíku (atria)? Nebo s přímým vstupem na vlastní terasu a malou zahrádku? Stala se pro ně jejich samota nesnesitelnou nebo doma už všechno hůře sami zvládají anebo se o ně bojíte? Nechcete pro své rodiče jen lůžko nebo pokoj v institucializovaném zařízení jako je domov pro seniory nebo dům s pečovatelskou službou?

Vyplňte tento formulář a my Vás budeme kontaktovat za účelem prohlídky Senior Parku jižně od města Brna společně s doporučením nabídky vhodného bytu s asistenčními službami Vašim rodičům.

Rádi na místě zájemcům o bydlení zodpovíme všechny otázky, třeba proč nejsme pečovatelská služba a proč chceme umožnit člověku, kterému pomáháme, aby si co nejvíc věcí dělal sám.

Městys Medlov

V současné době tady žije téměř 840 obyvatel. V roce 2016 bylo evidováno 310 rodinných domů, resp. čísel popisných. Vzhledem k probíhající výstavbě nových obytných budov v lokalitě 'Stará váha' a 'Seniorpark' celkový počet domů a tím i občanů roste. V městysi je zavedena plynofikace, vodovod, dešťová a nově splašková kanalizace s vlastní čističkou odpadních vod.

Výstavbou Senior Parku v Medlově jsme nejen v tomto místě pomohli vyřešit problém s nedostatečnou kapacitou vhodných bytů pro seniory a domů s pečovatelskou službou.

Historie obce

První zmínka o Medlovu se váže k roku 1173, od té doby změnil několikrát název i statut. Od října 2006 se Medlov stal městysem. Leží v otevřené krajině Dyjsko-svrateckého úvalu při levém břehu řeky Jihlavy.

Zajímavosti a pamětihodnosti

Medlovské památky se postupně renovují, aby zůstaly zachovány příštím generacím. Dominantou je barokní kostel sv. Bartoloměje. Za zmínku stojí zejména socha sv. Jana Nepomuckého, socha sv. Floriána, Sloup se sousoším Nejsvětější Trojice, pamětní kříže a hřbitov s hrobkou.

Další informace o obci

Více o Medlově na www.mestysmedlov.cz.

______________________________________________________________________________________________________________________________

Informace pro obyvatele Senior Parku

Senior Park – „Tady jsme doma!“

SENIOR PARK již od roku 2006 buduje pro vás bytové komplexy po celé České republice (např. SENIOR-PARK kousek od Brnau Ostravy nebo Mladé Boleslavi) s cílem poskytnout vám nejen bezpečný domov bez bariér, ale především příjemné, pohodové až rodinné prostředí.

Věřte, že uděláme maximum pro vaši spokojenost, bezstarostnost a náš milý personál, aby k vám vysílal jen samý úsměv.

Pro koho není bydlení určeno

Vynasnažíme se, aby i soužití s vašimi sousedy v Senior Parku bylo klidné a spokojené. Proto dopředu říkáme, že bydlení u nás není určeno osobám s duševním onemocněním nebo třeba s významnou poruchou osobnosti spojenou s Alzheimerovou nemocí. Víme, že dobré víno nebo studené pivo dokáže navodit příjemnou atmosféru, ale pokud by nadměrným užíváním mohl být narušován místní život a klid, nemůžeme vám bydlení u nás nabídnout, stejně jako těm, kteří jsou nesnášenliví, konfliktní nebo se chovají natolik asociálně, že by to mohlo vylučovat pohodové soužití v naší komunitě.

Bydlení takových osob v Senior Parku považujeme za nepřiměřené riziko pro ostatní obyvatele, kterým chceme dopřát dokonalou spokojenost.

Senior Park Medlov u Brna

Bytový komplex SENIOR PARK Medlov u Brna nabízí bydlení s dvaadvaceti samostatnými zcela bezbariérovými bytovými jednotkami a patnácti byty v  řadové zástavbě. Zájemci z řad seniorů mohou u nás najít senioři domov ve 40 bezbariérových bytech.

Pro vaši snadnou orientaci a maximální spokojenost jsme pro vás připravili následující informace:

  1. Důležitá telefonní čísla
  2. Poskytované standardní služby v areálu
  3. Infrastruktura obce, úřady, dopravní obslužnost, služby
  4. Nabídka zajištění ostatních služeb dle přání klienta
  5. Domovní řád
  6. Vnitřní směrnice „Asistenční služby“

1. Nejdůležitější telefonní čísla

hasiči: 150
zdravotnická záchranná služba: 155
Policie ČR 158
tísňová linka 112
vedoucí Senior Parku: +420 777 814 461

2. Poskytované asistenční služby v areálu

Více než 10 let provozu Senior Parků ukázalo, že služby poskytované naším personálem vyhovují potřebám uživatelů samostatných bytů. Právo na užívání těchto služeb vzniká současně s užíváním bytu. Asistenční služby často poskytujeme ve spolupráci s rodinou uživatele služeb, a to každý všední den, od 8:00 do 16:30 hod. Činnosti charakteru sociální služby, jako je třeba pomoc s osobní hygienou a činnosti charakteru služby domácí péče, jako je například podání léků, jsme přenechali odborníkům a v každém areálu vám rádi doporučíme pečovatelky z terénní pečovatelské služby nebo sestřičky z domácí péče, s nimiž si můžete potřebné úkony nasmlouvat. My se vám postráme o hezké a důstojné bydlení a vyplnění vašeho volného času.

S čím vám pomůže vedoucí Senior Parku:

Vedoucí Senior Parku udělá všechno pro to, abyste se u nás cítili jako doma. Bude vás chtít zapojit do aktivit, které si pro vás každý měsíc plánuje. Ať už jsou to výlety po okolí, nebo soutěžní kvízy, nebo koncerty, nebo návštěvy divadel, nebo společné vaření, nebo oslavy vašich narozenin a svátků, nebo představení dětí ze školek a škol, nebo besedy se zajímavými lidmi, nebo odpolední debatování u kafíčka. Měsíční programy se utváří podle toho, co si oblíbíte nejvíc, někde rádi hrají šipky, jinde kulečník a jinde si za domem udělali hřiště na petanque. Také proto vedoucí bude chtít poznávat vaše potřeby a přání a společně s hospodyní a domovníkem se vynasnaží je plnit. Bude je hlídat, aby se na vás všichni zaměstnanci celý den usmívali. Bude chtít být s vámi v kontaktu každý den alespoň na chvilinku, aby přinejmenším zjistila, jestli je u vás všechno v pořádku. Bude vás chtít seznámit s vašimi sousedy, ale jen do té míry, do které to dovolíte a bude si chtít najít mezi vámi pomocníka s vedením knihovny a psaním kroniky. Určitě vám pomůže sladit váš požadavek na odvoz naším vozidlem s našimi pravidelnými jízdami na nákupy. A protože to tady dobře zná, doporučí vám kadeřnici, masérku, pedikérku, či jakoukoliv jinou službu, se kterou máme jen ty nejlepší zkušenosti. Když si nebudete vědět rady, na který úřad se obrátit při vyřízení vašich záležitostí, jistě vám poradí a pomůže. Prostě a jednoduše má na starost provoz celého areálu, a hlavně vaši spokojenou náladu.

S čím vám pomůže hospodyně:

Hospodyně se stará o pořádek a čistotu nejen ve společných prostorách, ale pomůže vám s úklidem i ve vašem bytě, nebo pomáhá paní vedoucí s plánováním měsíčního programu akcí pro vás, přitom některé může připravit i sama. Třeba pravidelné cvičení v hale. Cviky vybírá tak, abyste posilovali své svaly jako prevenci proti pádům. Abyste zbytečně neupadli, zkontroluje i u vás v bytě, jestli vám tam neleží překážky, jestli nemáte klouzavé koberce nebo boty s klouzavou podrážkou, jestli máte často používané věci uložené na dosah ruky. Zkrátka se snaží pomoci vám, stejně jako všichni naši zaměstnanci, zabránit zbytečným pádům v bytě. Při svých pravidelných návštěvách vám připomene nejbližší akci pořádanou Senior Parkem. Abyste mohli trávit čas na sluníčku v upraveném atriu, v altánku, na lavičce u jezírka, stará se o vysazené kytičky, bylinky i ostatní rostlinstvo.

A co můžete chtít po našem domovníkovi:

Domovník Senior Parku především zajišťuje vaši dopravu ať už na plánované výlety do okolí dvakrát měsíčně, k lékaři, až třikrát týdně vám může dovézt drobný nákup, z toho alespoň jednou týdně si s ním můžete jet nakoupit sami. Jezdí se v pravidelné časy, ale také podle vašich individuálních přání, které je ovšem potřeba sladit s hromadnými jízdami. Pokud mu dáte seznam, může vám drobný nákup i přivézt. No a jakmile je o vás postaráno co do dopravy, vrhne se na údržbu areálu a bytů, od sekání trávy, přes zametení chodníčků až po opravu kapajícího kohoutku. Rád si s vámi něco ugriluje, když paní vedoucí zařadí do odpoledního plánu takto mezi všemi oblíbený strávený čas. Tak nezapomeňte tuto aktivitu vyžadovat!  

Balíček služeb

3. Infrastruktura obce

Městys je spravován devítičlenným zastupitelstvem v čele s uvolněným starostou. Chod úřadu městyse zajišťuje starosta, místostarosta a účetní.

Obecní úřad:

Budovu Úřadu městyse Medlov najdete na adrese: Medlov 52, 664 66  Němčičky

Úřední hodiny: pondělí 8:00-17:00, středa: 8:00-15:00, ostatní dny po telefonické domluvě.                                
tel.: +420 546 421 959; mobil: +420 724 541 049, e-mail: starosta@mestysmedlov.cz

web: www.mestysmedlov.cz

V městysi rovněž naleznete: 

  •  knihovnu, kterou navštěvují milovníci četby
  •  klub volného času s veřejným internetem 
  •  kulturní dům, ve kterém jsou pořádány různé akce

Kultura v Medlově je na velmi dobré úrovni. Každoročně se zde konají tyto akce: „Tříkrálová sbírka“, „Myslivecký ples“, „Rybářský ples“,  „Rybářské závody“, „Dětský den“, 'Medlov sobě', „Turnaj v nohejbalu“, „Bartolomějské hody“, „Babské hody“, „Rozsvícení vánočního stromu“, „Mikulášská besídka“, „Vánoční představení a besídka dětí ze ZŠ a MŠ“, „Vánoční koncert“ - dechová hudba a 'Masopust'.  

Obchody a pohostinství:

Pro občany zde jsou „Potraviny Večerka' a  'Medlovský obecní hostinec'.

Dopravní obslužnost:

Dopravní spojení – v rámci integrovaného dopravního systému JMK jezdí pravidelná autobusová doprava. Konkrétně to jsou autobusové linky:

č. 513 na trase Modřice – Němčičky – Jezeřany - Maršovice

č. 523 na trase Pohořelice – Medlov – Hrušovany u Brna - Židlochovice.

Přes spoje na Modřice Hrušovany u Brna a Židlochovice se lze dostat do Brna.

Od listopadu 2017 je před Senior Parkem vybudována zastávka autobusu 'Senior Park Medlov'.

4. Nabídka zprostředkování ostatních služeb

Nákupy jsou zajišťovány v nedalekých Židlochovicích, kde je široká nabídka obchodů.

Dovoz obědů:

Dovoz obědů je zajištěn v pracovní dny, výběr ze 4 druhů hlavních jídel, z toho jedno jídlo sladké a jedno bezmasé, popř. možnost doobjednat si svačinové saláty.

Stravování o víkendu a svátcích lze realizovat objednávkou z týdenní nabídky.

Pedikúra, manikúra, masáže, kadeřnické služby:

Všechny výše uvedené služby můžeme zprostředkovat dle vašeho přání přímo v areálu Senior Parku, případně ve vašem bytě.

Pečovatelské služby:

Pečovatelská služba je poskytována Oblastní Charitou Rajhrad, Jiráskova 47, 664 61 Rajhrad, tel.: +420 547 232 223www.rajhrad.charita.cz 

Své služby rovněž nabízí Dům s pečovatelskou službou, Masarykova č.115, Židlochovice

Lékaři

Poliklinika Židlochovice: nám. Míru 149, Židlochovice, http://www.poliklinika-zidlochovice.cz/ 

Zdravotní středisko: Nádražní 195, Hrušovany u Brna, https://www.hrusovanyubrna.cz/index.php/lekari 

Nemocnice Ivančice: Široká 16, Ivančice, tel.: +420 546 439 411 , www.nspiv.cz

Fakultní nemocnice Brno: Jihlavská 20, 625 00 Brno, tel. +420 532 231 111 , www.fnbrno.cz

Sanitní zdravotní služba - Petr Vogel: Jiráskova 631, Židlochovice, tel.: +420 547 238 839

Lékárna - Židlochovice: U Zámku, Nádražní 3, Židlochovice, tel.: +420 544 212 111

Lékárna - Židlochovice: nám.Míru 149, Židlochovice, tel.: +420 547 231 021

Lékárna - Hrušovany u Brna: Nádražní 195, Hrušovany u Brna, tel.: +420 547 236 397

Stálá pohotovostní služba pro město Brno a okolí: Koliště 47, Brno, tel.: +420 545 424 811
Nepřetržitá otevírací doba včetně víkendů a svátků.

5. Domovní řád

Domovní řád

6. Vnitřní směrnice 'Asistenční služby'

Vnitřní směrnice 'Asistenční služby'