Medlov u Brna

Ceny

Podle velikosti bytu, druhu asistenčních služeb a počtu osob, které byt užívají, jsou nejnižší celkové náklady za bydlení a služby 18 763 Kč (byt 1kk, 1 osoba, adresné asistenční služby) a nejvyšší 24 858,00 Kč (byt 2kk, 2 osoby, adresné asistenční služby).

1) Cena za bydlení a služby (měsíčně)

  byt 2kk/1 osoba
(od 45 m2)
byt 2kk/2 osoby
(od 45 m2)
byt 1kk/1 osoba
(30 m2)
Užívání bytu a právo čerpání adresných asistenčních služeb 20 170 Kč  23 561 Kč 18 065 Kč
Plnění spojené s užíváním bytu a společných prostor       
 - dodávka vody a odvádění odpadních vod (záloha) 250 Kč  400 Kč 250 Kč
 - ostatní nezbytné služby (paušál) 448 Kč  897 Kč 448 Kč
CELKEM ZA BYDLENÍ A SLUŽBY 20 868 Kč 24 858 Kč  18 763 Kč
Doplňkové služby (dle požadavků) Individuální ceník Individuální ceník Individuální ceník

Pozn.: Nastavená opatření proti šíření nákazy Covid-19 dodržujeme poctivě a obavy o své zdraví při přestěhování mít nemusíte. Se všemi opatřeními, která, jak se ukazuje fungují, Vás rádi seznámíme při prohlídce areálu, ať už osobní, nebo pomocí telekomunikačních prostředků.

Zde se můžete seznámit s poskytovanými asistenčními službami

*Cena bydlení a služby nezahrnuje:

  • cenu za dodávku elektřiny do domácnosti (záloha cca 2 500,00 Kč/měs)
  • roční poplatek za odvoz komunálního odpadu
  • cenu za případné poskytování sociálních služeb (samostatná smlouva s terénním poskytovatelem sociálních služeb Města Židlochovice)
  • cenu za případnou dovážku obědů
  • cenu za případné poskytování domácí (zdravotní) péče dle doporučení praktického lékaře (samostatná smlouva s poskytovatelem domácí péče)