Medlov u Brna

Ceny

Náklady na bydlení v bezbariérových bytech Senior Parku, které nebyly realizovány z programu Podpory bydlení MMR, jsou součtem 2 základních položek:

1) Cena za bydlení*

  byt 2+kk
(od 45 m2)
garsoniera
(31 m2)
pokoj (byty č. 511 a č. 512)
Užívání bytu  8 800 Kč 7 820 Kč 4 470 Kč
Plnění spojené s užíváním bytu
a nebytových prostor
     
 - záloha na dodávku vody
    a odvádění odpadních vod (osoba/měsíc)
200 Kč 200 Kč 200 Kč
 - ostatní plnění (osoba/měsíc) 310 Kč 310 Kč 310 Kč
CELKEM ZA BYDLENÍ* 9 310 Kč 8 330 Kč 4 980 Kč

2) Cena za služby*

  1 osoba v bytě 2 osoby v bytě
Plošné asistenční služby - možné jen v bytech č. 526 - č. 540 1 540,00 kč 3 080,00 Kč
Adresné asistenční služby 3 450,00 Kč 6 900,00 Kč

Podle velikosti bytu, druhu asistenčních služeb a počtu osob, které byt užívají, jsou nejnižší celkové náklady za bydlení a služby 8 210,00 Kč (jeden pokoj v bytě 2+1, 1 osoba, adresné asistenční služby) a nejvyšší 16 720,00 Kč (byt 2+kk, 2 osoby, adresné asistenční služby).

Zde se můžete seznámit s poskytovanými asistenčními službami

*Cena bydlení a služby nezahrnuje:

  • cenu za dodávku elektřiny do domácnosti (samostatná smlouva s dodavatelem el. energie, záloha cca 1 500,00 Kč/měs)
  • cenu za případné poskytování sociálních služeb (samostatná smlouva s terénním poskytovatelem sociálních služeb Města Židlochovice)
  • cenu za případnou dovážku obědů
  • cenu za případné poskytování domácí (zdravotní) péče dle doporučení praktického lékaře (samostatná smlouva s poskytovatelem domácí péče)