Rychvald u Ostravy

Můžeme Vám pomoci

Je Vašim rodičům jejich vlastní dům najednou příliš velký? Chtěli by se přestěhovat do menšího? Stala se pro ně jejich samota nesnesitelnou nebo doma už všechno nezvládnou anebo se o ně bojíte? Nechcete pro své rodiče jen lůžko nebo pokoj v institucializovaném zařízení jako je domov pro seniory nebo dům s pečovatelskou službou?

Vyplňte tento formulář a my Vás budeme kontaktovat za účelem prohlídky Senior Parku společně s doporučením nabídky vhodného bytu s asistenčními službami Vašim rodičům.

Rádi na místě zájemcům o bydlení zodpovíme všechny otázky, třeba proč nejsme pečovatelská služba a proč chceme umožnit člověku, kterému pomáháme, aby si co nejvíc věcí dělal sám.

Město Rychvald

Rychvald je město ležící 11 km severovýchodně od Ostravy, kraj Moravskoslezský. Má 7112 obyvatel a jeho katastrální území zaujímá rozlohu 1704 ha. Nadmořská výška obce je 203-266 m. n. m. Díky svému umístění je Senior Park skvělá volba pro občany, kterým nevyhovuje domov pro seniory v Ostravě.

Výstavbou Senior Parku ve městě Rychvald jsme nejen v tomto místě pomohli vyřešit problém s nedostatečnou kapacitou vhodných bytů pro seniory a domů s pečovatelskou službou. Zde mohou najít senioři domov v celkem 41 bezbariérových bytech.

Více o městě Rychvald na www.rychvald.cz


Informace pro klienty

Naše společnost SENIOR-PARK a.s. již od roku 2006 buduje bytové komplexy pro seniory po celé České republice (například máme Senior Park u BrnaPrahy nebo Liberce). Snahou nás všech je poskytnout klientům nejen naprosto bezbariérové bydlení, co se týče stavební stránky, ale především vytvořit příjemné, pohodové, až rodinné prostředí pro aktivní život seniorů.

Proto vedle samotné povahy budovy – prosluněné atrium, do něhož míří všechny vchody jednotlivých bytů, nabízíme pro naše klienty řadu dalších aktivit, koncertní vystoupení, výlety, zahraniční zájezdy, možnost dalšího vzdělávání, ale zejména dennodenní individuální program aj.

Věřte, že uděláme maximum pro vaši spokojenost, pohodu a aby každý den byl doprovázen úsměvem.

Pro koho není bydlení určeno

V zájmu práva všech bydlících na klidné a spokojené soužití v Senior Parku není bydlení určeno osobám s duševním onemocněním nebo třeba s významnou poruchou osobnosti spojenou s Alzheimerovou nemocí. Taktéž není bydlení určeno osobám užívajícím alkohol v takové míře, že by mohl být narušován místní život a klid, stejně jako osobám s rysy nesnášenlivosti, konfliktního či asociálního chování, které vylučují pohodové soužití v naší komunitě.

Bydlení takových osob v Senior Parku považujeme za nepřiměřené riziko pro ostatní obyvatele, kterým chceme dopřát dokonalou spokojenost.

Senior Park Rychvald

Bytový komplex SENIOR PARK Rychvald s dvaadvaceti samostatnými zcela bezbariérovými bytovými jednotkami a šestnácti byty v řadové zástavbě se nachází blízko centra obce a proto může vyhovět každému, komu se nezamlouvá městská atmosféra domovu důchodců v Ostravě.

Pro Vaši snadnou orientaci a maximální spokojenost jsme pro Vás připravili následující informace:

  1. Důležitá telefonní čísla
  2. Poskytované standardní služby v areálu
  3. Infrastruktura obce, úřady, dopravní obslužnost, služby
  4. Nabídka zajištění ostatních služeb dle přání klienta
  5. Domovní řád
  6. Vnitřní směrnice „Asistenční služby“

1. Nejdůležitější telefonní čísla

hasiči: 150
zdravotnická záchranná služba: 155
Policie ČR 158
tísňová linka 112
vedoucí Senior Parku: +420 776 162 472
domovník: +420 778 029 171
hospodyně: +420 739 038 290


2. Poskytované asistenční služby v Senior Parku

Služby vedoucí Senior Parku a hospodyně:

Zaměstnanci Senior Parku jsou v denním kontaktu se všemi obyvateli Senior Parku, znají jejich potřeby a přání a maximálně se snaží je splnit. Každý pracovní den navštíví všechny byty. Jednotlivé jejich obyvatele informují o veškerém dění, chystaných výletech a akcích, zajistí též veškeré další standardní služby (doprava k lékaři/na vyšetření, osobní hygiena, nákupy, drobný úklid, pomoc při stravování aj.) Dále zajistí kontakt s úřady a ostatními firmami poskytující služby dle přání klienta (kadeřnictví, kosmetika, masáže, pedikúra, donáška jídel apod.) . Je ovšem zapotřebí si uvědomit, že při počtu 20 bytů, které musí hospodyně každý den obejít, vychází průměrná návštěva na jeden byt asi na 15 minut. Tedy jen po tuto dobu může v každém bytě řešit individuální problémy, objednávky, popřípadě drobný úklid. Hospodyně vedle těchto služeb pro jednotlivé klienty provádí úklid společných prostor budovy, provozuje služby nabízené v  rámci zařízení (knihovna, kulturní akce, výlety) a jiné aktivity spojené s  prožitím „volného času“ klientů a provozem Senior Parku.

Služby domovníka:

Správce Senior Parku především zajišťuje dopravu autobusem a osobním vozem naší firmy dle přání klientů (bližší informace o dopravě naleznete ve vnitřních směrnicích Senior Parku) a veškeré potřeby obyvatel Senior Parku související s drobnými pracemi v bytě - opravy a jiné služby, od opravy kapajícího kohoutku a rozbité kliky až po pověšení obrázků či poličky. Dále zajišťuje ostatní služby spojené s provozem Senior Parku, provádí údržbu společných prostor, zejména přilehlých pozemků, atria (sekání trávy, údržba zeleně, jezírka, zahradních staveb, obsluha zahradního grilu, drobné opravy společných prostor v budově, zimní údržba a podobně).

Ostatní služby

Doprava:

Veškerá doprava v rámci tzv. standardních služeb je zajištěna autobusem nebo osobním vozem naší firmy. Mezi nejvíce využívané patří doprava k lékaři a na jiná vyšetření – odběry, rehabilitace apod. Klientovi však můžeme zajistit individuální dopravu dle vlastního přání v rozsahu stanoveném vnitřními směrnicemi. Využití dopravy autobusem na kulturní, případně sportovní a ostatní akce nabízené nebo pořádané Senior Parkem náleží též do standardních služeb, stejně jako doprava na nákup.

Nákupy:

Zajištění nákupu pro klienty je nedílnou součástí služeb zaměstnanců Senior Parku. Jedná se o donášku drobného nákupu 3x týdně a zajištění velkého nákupu s dopravou mikrobusem 1x týdně. Pro využití této služby kontaktujte hospodyni.

Kultura, sport:

Zaměstnanci Senior Parku se co nejvíce snaží o maximální kulturní, popřípadě i sportovní vyžití našich klientů. Každý týden probíhá zejména kulturní, nebo volně časová aktivita (koncerty, divadelní vystoupení, besedy, přednášky, soutěžní odpoledne, oslavy narozenin aj.)

Prostřednictvím informační tabule získávají obyvatelé Senior Parku veškeré informace o programu divadel a jiných kulturních akcí v regionu, ale i o nabídce programu ostatních Senior Parků v nejbližším okolí.

Dopravu na jakoukoli akci zajistíme mikrobusem naší firmy!

Kromě kultury můžeme nabídnout případným zájemcům o sport zájezdy mikrobusem na fotbalová utkání Synot ligy, zápasy hokejové extraligy, na basketbal a jiné sportovní akce. Neměli bychom opomenout ani drobná, ale o to s větším zápalem vedená, „sportovní“ klání přímo mezi obyvateli Senior Parku.

Zahradní grilování:

Každý klient může využít zahradní gril i s obsluhou (domovník) pro své individuální aktivity (oslavy, rodinná setkání apod.)

Zimní zahrada a vybavení atria:

Všichni obyvatelé i jejich rodinní příslušníci mohou využívat veškeré možnosti k relaxaci, které jim atrium nabízí, ovšem s  ohledem na spoluuživatele celého prostoru.

Kultura v obci a okolí

Rychvaldský zámek
V rychvaldském zámku mají vlastní pivovar spolu s restaurací.

Rybník Skučák
Chráněná rezervace, sídliště ptáků a vzácná flóra.

Aquapark v Bohumíně
Nově zrekonstruovaný( postavený) Aquapark v Bohumíně.

Balíček služeb

3. Infrastruktura obce

V Rychvaldu se nachází základní infrastruktura, obecní úřad, knihovna, obchod s velmi pestrou nabídkou zboží i základní služby. V obci jsou zajištěny poštovní služby doručovatelkou.
 

Obecní úřad:

Budova obecního úřadu se nachází ve středu obce u náměstí, Orlovská 673, Rychvald 735 32. Jedná se o obecní úřad se službami : matrika, ověřování podpisů ……

Úřední hodiny:

PO 8:00 - 17:00 úřední hodiny
ÚT 7:00 - 14:00
ST 8:00 - 17:00 úřední hodiny
ČT 7:00 - 14:00
PÁ 7:00 - 11:30

Telefon: +420 596 543 037
E-mail: sargankova@rychvald.cz

Místní knihovna:

Prostory místní knihovny se nachází v kulturním domě v bezprostřední blízkosti obecního úřadu.
Otevírací doba: pondělí: 16:00 – 17:00
Služby knihovny: možnost zapůjčení z více jak 1 500 knih, které se neustále obměňují na základě meziknihovní výpůjční služby.

Obchod:

Místní samoobsluha Hruška Samoobsluha se nachází na náměstí obce. Pestrý sortiment .

Penny Rychvald

Penny market se nachází ve směru na Bohumín u kruhového objezdu.
Otvírací hodiny: Po-Ne 07:00-20:00

Rychvaldská pekárna

Rychvaldská pekárna zásobuje chlebem obchodníky ve čtyřech okresech Moravskoslezského kraje, od Jablunkova po Frenštát pod Radhoštěm. Rychvaldská pekárna nabízí širokou škálu druhů chutného a čerstvého chleba, od základního pšenično-žitného Rychvaldského po chleby z tmavých i speciálních mouk, balené i nebalené, v různých gramážích podle požadavků spotřebitelů. Ruční výroba chleba je založena na tradičních recepturách a technologiích tak, aby splňovala požadavky nejnáročnějších zákazníků. Kromě tradičního Rychvaldského chleba pekárna peče další celou řadu výrobků. Například to jsou chléb Cerea, Slunečnicový, Vícezrnný, Žitný, či Česnekovo-škvarkové placky. Rychvaldská pekárna svým odběratelům dodává také pečivo.

Pekárna si zajišťuje rozvoz chleba i pečiva několikrát denně sama a je schopna na základě telefonické objednávky své výrobky kdykoli během dne přivést.
Prodej: nonstop

S E N I O R T A X I

Služba pro občany Rychvaldu starší 65 let a s průkazem ZTP a ZTTP
Provozní doba : pracovní dny od 7,00 hod. do 14,00 hod. V nutných případech i NONSTOP
Tel. č.: +420 728 525 065

Senior taxi pro občana přijede až domů, do každého místa v Rychvaldu,a doveze ho do centra města !! Při nástupu do vozidla každý cestující uhradí symbolické jízdné 10,- Kč, samotná cesta je hrazena městem. Jestliže bude chtít využít senior taxi i ke zpáteční cestě, domluví se s řidičem na čase a pro cestu zpět platí stejné pravidla hrazení ( 10,- Kč občan, ostatní hradí město).

Dopravní obslužnost:

Obec je vzdálena cca 12km od Ostravy a 8km do Bohumína. Právě díky své poloze může být penzion Senior Park ideální volbou občanů, kterým nevyhovuje domov důchodců v Ostravě. Dopravní obslužnost je zajištěna městskou autobusovou dopravou jejíž zastávka stojí 30 m od Senior Parku. 

4. Nabídka zajištění ostatních služeb dle přání klienta

Donáška – dovoz obědů:

Dovoz obědů je zajištěn v pracovní dny, výběr ze 4 druhů od těchto firem:
Provozovna D P S Na vyhlídce
Revoluční 529 ,Rychvald, IČO 441 82 686.
e-mail: martinjurasek@seznam.cz
www.jidelnaujurasku.wz.cz

Martin Jurášek
Tel.: +420 774 548 591, 5:00 - 12:00 potom SMS
Tel.: +420 608 856 712

www.grilbar.cz
tel. 603 168 155


aktuální cena obědů - 65 kč ( polévka + hlavní jídlo)
od 40 obědů smluvní cena
dovoz obědů zdarma

Menu č. 4 včetně polévky splňuje atributy diabetické a šetřící diety. Je připravováno bez soli, koření a živočišných tuků……

Stravování o víkendu je možné, ale na výběr je jen jedno menu.

Pedikúra, manikúra, masáže, kadeřnické služby:

Provedení všech výše uvedených služeb zajistíme dle přání klienta přímo v areálu Senior Parku, případně v bytě klienta.

Více informací na : www.senior-park.cz