Rychvald u Ostravy

Ceny

Náklady na bydlení v Senior Parku v bytech, které nebyly realizovány z programu Podpory bydlení MMR, tvoří 2 základní položky:

1) Cena za bydlení

  byt 2+kk
(od 45 m2)
garsoniera
(30 m2)
 
Užívání bytu 8 580 Kč 7 630 Kč  
Plnění spojené s užíváním bytu
a nebytových prostor
     
 - záloha na dodávku vody
    a odvádění odpadních vod (osoba/měsíc)
200 Kč 200 Kč  
 - ostatní plnění 300 Kč 300 Kč  
CELKEM ZA BYDLENÍ* 9 080 Kč 8 130 Kč  

* Cena nezahrnuje:

  • dodávku elektřiny do domácnosti (nutno řešit samostatnou smlouvou s dodavatelem el. energie)

2) Cena za služby

  1 osoba v bytě 2 osoby v bytě
Plošné asistenční služby - lze jen v řadové zástavbě 1 500,00 Kč 3 000,00 Kč
Adresné asistenční služby 3 350,00 Kč 6 700,00 Kč
Doplňkové služby (dle požadavků) Individuální ceník Individuální ceník
Sociální služby (dle potřeby) Ceník poskytovatele Ceník poskytovatele
Domácí péče (dle potřeby) Ceník poskytovatele Ceník poskytovatele

* Cena nezahrnuje:

  • cenu za bydlení
  • cenu za dodávku elektřiny do domácnosti (samostatná smlouva s dodavatelem el. energie, záloha cca 1 500,00 Kč/měs)
  • cenu za případné poskytování sociálních služeb (samostatná smlouva s poskytovatelem terénních sociálních služeb Města Rychvald)
  • cenu za případnou dovážku obědů (Orlovka, výrobna a rozvoz hotových jídel, Orlová)
  • cenu za případné poskytování domácí (zdravotní) péče dle doporučení praktického lékaře (samostatná smlouva s poskytovatelem domácí péče)
     
  • Zde se můžete seznámit s poskytovanými asistenčními službami