Kunice (Praha-východ)

Ceny

Náklady za bydlení v bezbariérových bytech Senior Parku jsou součtem 2 základních položek:

1) Cena za bydlení*

  byt 2+kk
(od 45 m2)
garsoniera
(od 27 m2)
 
Užívání bytu 13 010 Kč 9 870 Kč  
Plnění spojené s užíváním bytu
a nebytových prostor
     
 - záloha na dodávku vody
    a odvádění odpadních vod (osoba/měsíc)
200 Kč 200 Kč  
 - ostatní plnění (osoba/měsíc) 326 Kč 326 Kč  
CELKEM ZA BYDLENÍ* 13 536 Kč 10 396 Kč  

 2) Cena za služby*

  1 osoba v bytě 2 osoby v bytě
Adresné asistenční služby 4 830,00 Kč 9 660,00 Kč

Podle velikosti bytu, druhu asistenčních služeb a počtu osob, které byt užívají, jsou nejnižší celkové náklady za bydlení a služby 15 226,00 Kč (garsoniera, 1 osoba, adresné asistenční služby) a nejvyšší 23 722,00 Kč (byt 2+kk, 2 osoby, adresné asistenční služby).

Zde se můžete seznámit s poskytovanými asistenčními službami

*Cena za bydlení a služby nezahrnuje:

  • cenu za dodávku elektřiny do domácnosti (samostatná smlouva s dodavatelem el. energie, záloha cca 1 500,00 Kč/měs)
  • cenu za případné poskytování sociálních služeb (samostatná smlouva s poskytovatelem terénních sociálních služeb)
  • cenu za případnou dovážku obědů
  • cenu za případné poskytování domácí (zdravotní) péče dle doporučení praktického lékaře (samostatná smlouva s poskytovatelem domácí péče)