Kunice (Praha-východ)

Můžeme Vám pomoci

Je Vašim rodičům jejich vlastní dům najednou příliš velký? Chtěli by se přestěhovat do menšího? Stala se pro ně jejich samota nesnesitelnou nebo doma už všechno nezvládnou anebo se o ně bojíte? Nechcete pro své rodiče jen lůžko nebo pokoj v institucializovaném zařízení jako je domov pro seniory nebo dům s pečovatelskou službou?

Vyplňte tento formulář a my Vás budeme kontaktovat za účelem prohlídky Senior Parku společně s doporučením nabídky vhodného bytu s asistenčními službami Vašim rodičům.

Rádi na místě zájemcům o bydlení zodpovíme všechny otázky, třeba proč nejsme pečovatelská služba a proč chceme umožnit člověku, kterému pomáháme, aby si co nejvíc věcí dělal sám.

Obec Kunice

Obec Kunice leží 27 km východně od Prahy, v nadmořské výšce 400 m.n.m. nachází se v částečně chráněném údolí. Obec je spojena se světem silnicemi 2.- 3. třídy. V bezprostřední blízkosti obce vede dálnice D1 z Prahy do Brna. Nyní je zde navíc zavedena pražská integrovaná doprava a autobus linky 461 vozí cestující z Velkých Popovic přes Kunice do Strančic ke každému vlaku.

Výstavbou Senior Parku v obci Kunice jsme nejen v tomto místě pomohli vyřešit problém s nedostatečnou kapacitou vhodných bytů pro seniory a domů s pečovatelskou službou. Zde mohou najít senioři domov v celkem 49 bezbariérových bytech. 

Samotná obec se skládá z několika částí, konkrétně: Kunice, Vidovice, Všešímy, Dolní a Horní Lomnice.Více o obci Kunice na www.kunice.cz.


Informace pro klienty

Naše společnost SENIOR-PARK a.s. již od roku 2006 buduje bytové komplexy pro seniory po celé České republice. Naše bytové komplexy pro seniory naleznete kromě Prahy i u Brna, Mladé Boleslavi nebo v Hrádku nad Nisou poblíž Liberce. Snahou nás všech je poskytnout klientům nejen naprosto bezbariérové bydlení, co se týče stavební stránky, ale především vytvořit příjemné, pohodové, až rodinné prostředí pro aktivní život seniorů.

Proto vedle samotné povahy budovy – prosluněné atrium, do něhož míří všechny vchody jednotlivých bytů, nabízíme pro naše klienty řadu dalších aktivit, koncertní vystoupení, výlety, zahraniční zájezdy, možnost dalšího vzdělávání, ale zejména dennodenní individuální program aj.

Věřte, že uděláme maximum pro vaši spokojenost, pohodu a aby každý den byl doprovázen úsměvem.

Pro koho není bydlení určeno

V zájmu práva všech bydlících na klidné a spokojené soužití v Senior Parku není bydlení určeno osobám s duševním onemocněním nebo třeba s významnou poruchou osobnosti spojenou s Alzheimerovou nemocí. Taktéž není bydlení určeno osobám užívajícím alkohol v takové míře, že by mohl být narušován místní život a klid, stejně jako osobám s rysy nesnášenlivosti, konfliktního či asociálního chování, které vylučují pohodové soužití v naší komunitě.

Bydlení takových osob v Senior Parku považujeme za nepřiměřené riziko pro ostatní obyvatele, kterým chceme dopřát dokonalou spokojenost.

Senior Park Kunice

Bytový komplex SENIOR PARK Kunice se sedmadvaceti samostatnými zcela bezbariérovými bytovými jednotkami a dvaadvacetii byty ve dvou řadových zástavbách (každá po jedenácti bytech) se nachází na okraji části obce Vidovice, v těsné blízkosti smíšených lesů s několika rybníky v okolí.

Pro Vaši snadnou orientaci a maximální spokojenost jsme pro Vás připravili následující informace:

  1. Důležitá telefonní čísla
  2. Poskytované asistenční služby v areálu
  3. Infrastruktura obce, úřady, dopravní obslužnost, služby
  4. Nabídka zajištění ostatních služeb dle přání klienta
  5. Domovní řád
  6. Vnitřní směrnice „Asistenční služby“

1. Nejdůležitější telefonní čísla

Hasiči: 150
Záchranná služba: 155
Policie 158
Tísňová linka 112
Vedoucí Senior Parku: +420 727 895 012
Domovník:  
Hospodyně: +420 725 565 592
Kontaktní telefon: +420 727 895 012                    

2. Poskytované asistenční služby v areálu

Jedná se o tzv. standardní služby, které jsou hrazeny klientem – viz. „Asistenční služby“

Služby vedoucí Senior Parku a hospodyně:

Zaměstnanci Senior Parku jsou v denním kontaktu se všemi obyvateli Senior Parku, znají jejich potřeby a přání a maximálně se snaží je splnit. Každý pracovní den navštíví všechny byty. Jednotlivé jejich obyvatele informuje o veškerém dění, chystaných výletech a akcích, zajistí též veškeré další standardní služby (doprava k lékaři/na vyšetření, osobní hygiena, nákupy, drobný úklid, pomoc při stravování aj.) Dále zajistí kontakt s úřady a ostatními firmami poskytující služby dle přání klienta (kadeřnictví, kosmetika, masáže, pedikúra, donáška jídel apod.) . Je ovšem zapotřebí si uvědomit, že při počtu 25 bytů, které musí hospodyně (vedoucí) každý den obejít, vychází průměrná návštěva na jeden byt asi na 15 minut. Tedy jen po tuto dobu může v každém bytě řešit individuální problémy, objednávky, popřípadě drobný úklid. Hospodyně vedle těchto služeb pro jednotlivé klienty provádí úklid společných prostor budovy, provozuje služby nabízené v  rámci zařízení (knihovna, kulturní akce, výlety) a jiné aktivity spojené s  prožitím „volného času“ klientů a provozem penzionu.

Služby domovníka:

Domovník Senior Parku především zajišťuje dopravu mikrobusem dle přání klientů (bližší informace o dopravě naleznete ve vnitřních směrnicích Senior Parku) a veškeré potřeby obyvatel Senior Parku, související s drobnými pracemi v bytě - opravy a jiné služby, od opravení kapajícího kohoutku a rozbité kliky až po pověšení obrázků či poličky. Dále zajišťuje ostatní služby spojené s provozem Senior Parku, provádí údržbu společných prostor, zejména přilehlých pozemků, atria (sekání trávy, údržba zeleně, bazénu, jezírka, zahradních staveb, obsluha zahradního grilu, drobné opravy společných prostor v budově, zimní údržba a podobně).

Ostatní služby

Doprava:

Veškerá doprava v rámci tzv. standardních služeb je zajištěna autobusem nebo osobním vozem naší firmy. Mezi nejvíce využívané patří doprava k lékaři a na jiná vyšetření – odběry, rehabilitace apod. Klientovi však můžeme zajistit individuální dopravu dle vlastního přání v rozsahu stanoveném vnitřními směrnicemi. Využití dopravy autobusem na kulturní, případně sportovní a ostatní akce nabízené nebo pořádané Senior Parkem náleží též do standardních služeb, stejně jako doprava na nákup.

Nákupy:

Zajištění nákupu pro klienty je nedílnou součástí služeb zaměstnanců Senior Parku. Jedná se o donášku drobného nákupu 3x týdně a zajištění velkého nákupu s dopravou mikrobusem 1x týdně. Pro využití této služby kontaktujte hospodyni.

Kultura, sport:

Zaměstnanci Senior Parku se co nejvíce snaží o maximální kulturní, popřípadě i sportovní vyžití našich klientů. Každý týden probíhá zejména kulturní, nebo volně časová aktivita (koncerty, divadelní vystoupení, besedy, přednášky, soutěžní odpoledne, oslavy narozenin aj.)

Prostřednictvím informační tabule získávají obyvatelé Senior Parku veškeré informace o programu divadel a jiných kulturních akcí v regionu, ale i o nabídce programu ostatních penzionů v nejbližším okolí.

Dopravu na jakoukoli akci zajistíme mikrobusem naší firmy!

Kromě kultury můžeme nabídnout případným zájemcům o sport zájezdy mikrobusem na fotbalová utkání Synot ligy, zápasy hokejové extraligy, na basketbal a jiné sportovní akce. Neměli bychom opomenout ani drobná, ale o to s větším zápalem vedená, „sportovní“ klání přímo mezi obyvateli Senior Parku.

Zahradní grilování:

Každý klient může využít zahradní gril i s obsluhou (správce) pro své individuální aktivity (oslavy, rodinná setkání apod.)

Zimní zahrada a vybavení atria:

Všichni obyvatelé i jejich rodinní příslušníci mohou využívat veškeré možnosti k relaxaci, které jim atrium nabízí, ovšem s  ohledem na spoluuživatele celého prostoru.

Balíček služeb

3. Infrastruktura obce

V Kunicích se nachází základní infrastruktura, obecní úřad, obchod s pestrou nabídkou zboží i základní služby.

Součástí obce je zámek Berchtold, který nabízí širokou škálu sportovních, kulturních a společenských akcí a aktivit. Více na www.zamekberchtold.cz.

Obecní úřad:

Budova obecního úřadu se nachází ve středu obce, na adrese Na Návsi 92, 251 63 Kunice. Jedná se o obecní úřad se službami: matrika, ověřování podpisů...
Úřední hodiny: pondělí, středa: 8:00-12:00, 15:00-18:00
Telefon: +420 323 665 463
Mobil: +420 602 178 308
E-mail: ou.kunice@iol.cz

Obchod:
Potraviny, nově otevřeno, prodejní doba pondělí - pátek 7-18 hod., sobota 7-12 hod. Adresa: Kunice 124

Dopravní obslužnost:
Obec Kunice je vzdálena pouhé 3 km od Velkých Popovic (západním směrem) a 5 km od Mnichovic (východním směrem). Dopravní obslužnost je zajištěna autobusovou dopravou. Vzdálenost na kraj Prahy (Opatov, Chodov) je 20 km, do centra Prahy 30 km.

Autobusová zastávka 'Kunice, Vidovice' se nachází přímo u Senior Parku, jezdí zde 2 příměstské linky.

Linka č. 461, trasa Kamenice - Velké Popovice - Kunice - Strančice, žel. st.
Linka č. 463, trasa Mirošovice - Kunice - Strančice, žel. st.

4. Zajištění sociální oblasti v obci Kunice - možnosti pro trvale žijící obyvatele důchodového věku

  • příspěvek na svoz komunálního odpadu
  • příspěvek na obědy
  • snížený poplatek na psa

Spolupráce s pečovatelskou službou v Mnichovicích
Městský úřad Mnichovice
Masarykovo nám. 83
251 64 Mnichovice
e-mail: podatelna@mnichovice.info
tel.: 323 666 311, 728 887 784

5. Nabídka zajištění ostatních služeb dle přání klienta

Donáška – dovoz obědů - restaurace Na Staré faře, restaurace U Fousků:
Dovoz obědů je zajištěn v pracovní dny, výběr ze 3 až 5 druhů.
Stravování o víkendu zajistíme objednávkou navíc z týdenní nabídky firem.

Pedikúra, manikúra, masáže, kadeřnické služby:
Provedení všech výše uvedených služeb zajistíme dle přání klienta přímo v areálu Senior Parku, případně v bytě klienta.

Více informací na : www.senior-park.cz